Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

* niciun medic veterinar sau societate de profil nu ș i-a manifestat interesul, de la începutul anului 2020 pân ă în prezent, de a încheia un contract de prest ă ri servicii eutanasiere cu SUPAGL * în acest context, consilierii municipali au aprobat recent un proiect de hot ă râre privind...
Citeste mai multe...
* asta au aprobat membrii Consiliului Județean Brăila în cadrul celei mai recente ședințe ordinare * schimbarea vine după ieșirea la pensie a colonelului Vasile Moț și venirea la comanda Jandarmeriei Brăila a lt. col. Gabriel Nicolae Paraschiv Consilierii județeni au aprobat un proiect care...
Citeste mai multe...
* acesta exist ă înc ă din luna august 2020, îns ă consilierii jude ț eni au aprobat un act adi ț ional, vineri, în cadrul unei ș edin ț e extraordinare * dup ă cum a explicat pre ș edintele CJ Br ă ila Francisk Chiriac, este vorba despre o majorare a sumei de finan ț are pentru realizarea...
Citeste mai multe...
* după ce au aprobat luna trecută un proiect prin care își dădeau acordul ca terenurile municipalității din apropierea podului suspendat peste Dunăre să fie utilizate pentru relocarea utilităților din zonă, săptămâna aceasta membrii CLM Brăila au adus câteva modificări * pe scurt, au adăugat o...
Citeste mai multe...
* este vorba despre proiectul din mandatul trecut al consilierului municipal PMP, Daniela R ă dulescu, privind acordarea a 1.000 lei drept stimulent financiar pentru nou-n ă scu ț ii din Municipiul Br ă ila * membrii CLM Br ă ila au adus, recent, câteva schimb ă ri privind condi ț iile de...
Citeste mai multe...
* este propunerea pe care consilierul județean independent, Marian Căpățînă, le-a făcut-o colegilor săi din CJ Brăila în cadrul celei mai recente ședințe ordinare * acesta a rugat consilierii să semneze un memorandum privind modificarea mega-proiectului pod suspendat peste Dunăre, cu introducerea...
Citeste mai multe...
* consilierii județeni au făcut, vineri, o rectificare bugetară prin care au alocat 500.000 lei, adică banii prinși în fondul de rezervă al județului pe 2020, pentru asigurarea cazării la hotel a cadrelor medicale expuse la pacienții COVID-19, care vor solicita acest lucru * la rândul lor,...
Citeste mai multe...
• este vorba despre o prelungire a termenului pentru depunerea dosarelor de justificare în vederea decontării sprijinului financiar pentru primarii din judeţ • mai exact, după o modificare recentă a termenului din regulament, pentru depunerea documentelor până pe 10 decembrie, într-o şedinţă...
Citeste mai multe...
• este vorba despre înlocuirea a două persoane în rândul reprezentanţilor Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila şi adăugarea a doi membri supleanţi noi • hotărârea a fost aprobată recent de membrii CLM Brăila Consilierii municipali au aprobat recent o nouă componenţă a echipei de la nivelul...
Citeste mai multe...

Pagini