Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

Ştiri administratie

* muncitorii firmei Micatis au plecat, la sfâr ș itul lunii august, s ă finalizeze alte lucr ă ri care fuseser ă l ă sate în a ș teptare, pe Ș oseaua Vizirului * reprezentan ț ii Prim ă riei dau vina ș i pe ploile din ultima perioad ă pentru c ă înc ă nu au fost reluate lucr ă rile în Vidin * asta...
Citeste mai multe...
* este vorba despre un proiect intitulat ”Istoria militar ă junior”, al Asocia ț iei ”Centrul de Studii Proilavia” Br ă ila, care î ș i propune s ă realizeze diferite evenimente cu ajutorul unui pluton format din copii * finan ț area din partea CJ Br ă ila pentru acest proiect este de peste 45.000...
Citeste mai multe...
* s-a întâmplat pe strada C.S. Aldea, unde firma care a asfaltat carosabilul a avut inițiativa de a ridica la cotă gurile de canalizare * capacele noi nu respectă caracteristicile celor vechi, care aveau rolul de a asigura aerisirea și presurizarea sistemului de canalizare * consecința: apa de...
Citeste mai multe...
* asta în condi ț iile în care Prim ă ria Municipiului Br ă ila nu a fost de acord cu schimbarea de destina ț ie par ț ial ă a cl ă dirii, solicitat ă de SC Done Cam SRL, beneficiarul lucr ă rilor, în luna august a anului trecut * potrivit viceprimarului Alexandru Jantea, constructorul de la Arena...
Citeste mai multe...
* consilierul municipal PNL Br ă ila Alexandru Ionel a propus în cadrul celei mai recente ș edin ț e ordinare a CLM reutilizarea semafoarelor din zona Kaufland de pe Bulevardul Doroban ț ilor, la intersec ț ia dintre Calea Gala ț i cu Strada Cezar Petrescu * propunerea a stârnit un val de ironii...
Citeste mai multe...

Pagini