Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

Ştiri cultura

* prima edi ț ie a noului concept de festival a fost bine primit ă de spectatori, care au apreciat atât spectacolele de teatru, cât ș i cele de muzic ă sau teatru-circ * pân ă la o nou ă edi ț ie a evenimentului, br ă ilenii sunt invita ț i weekendul acesta la spectacolele “Vi ț elul de aur” ș i “...
Citeste mai multe...
* evenimentul este organizat de Comisia Zonal ă a Monumentelor Istorice nr. 10, împreun ă cu Prim ă ria Municipiului, Muzeul Br ă ilei ”Carol I”, precum și Consiliile Jude ț ene și Direc ț iile Jude ț ene pentru Cultur ă din Br ă ila, Gala ț i, Buz ă u și Vrancea * Sala de Conferințe a Teatrului ”...
Citeste mai multe...
* evenimentul va avea loc joi, 21 octombrie * juriul este condus de profesorul Victor Chiriloaie, grafician, membru al Uniunii Arti ș tilor Plastici din România * în concurs sunt înscri ș i peste 300 de caricaturi ș ti de seam ă din 57 de ț ă ri ale lumii * peste 700 de lucr ă ri au fost trimise la...
Citeste mai multe...
* dotat cu premii de 13.000 de euro, Fesitivalul Interna ț ional de Jazz "Johnny R ă ducanu" se va desf ă ș ura pe scena Casei Tineretului, în perioada 29-31 octombrie * iubitorii de jazz pot achizi ț iona biletele de la sediul Centrului de Crea ț ie Br ă ila, din Pia ț a Traian nr. 2 -...
Citeste mai multe...
* “Doi pe un balansoar” este programat ast ă zi, ora 18.00, la Sala “Bujor Macrin”, iar “Orestia” duminic ă , de la ora 18.00, la Sala Mare * bilete se pot achizi ț iona de la Agen ț ia teatrului sau pe site-ul www.blt.ro Teatrul “Maria Filotti” vă invită și în acest weekend la vizionarea...
Citeste mai multe...
* Cimitirul "Sf. Dumitru" (Br ă ili ț a I) este al patrulea cimitir din Br ă ila care are astfel de panouri, dup ă Cimitirele Radu Negru, Sfântul Constantin ș i Sfânta Maria * noile panouri înf ă ț i ș eaz ă Expozi ț ia "Br ă ila multietnic ă ", cu imagini din via ț a etniilor care convie ț uiesc...
Citeste mai multe...
* cea de a V-a edi ț ie a concursului va cuprinde dou ă sec ț iuni, "Proz ă scurt ă umoristic ă " ș i "Cea mai bun ă carte de umor în perioada 2020-2021" * Consiliul Jude ț ean Br ă ila - Centrul de Crea ț ie pune la b ă taie premii de 7.400 de lei Pân ă pe data de 20 octombrie, cei interesa ț i...
Citeste mai multe...
* zilele acestea, Corul Mixt ”Trison” al Ș colii Populare de Arte Br ă ila a fost invitat s ă participe la Festivalul Interna ț ional Coral de la Cracovia, Polonia, organizat de Musik Reisen Facinazion * muzica româneasc ă prezentat ă de Corul ”Trison” a fost apreciat ă la superlativ, iar br ă...
Citeste mai multe...
* spectacolul “Steaua f ă r ă nume”, în regia lui Cristian Ban, a fost selectat s ă participe în cadrul Festivalul Na ț ional de Teatru * biletele se pot achizi ț iona de la Agen ț ia Teatrului sau pe site-ul www.blt.ro Teatrul “Maria Filotti” Brăila vă invită weekendul acesta să vizionați pentru...
Citeste mai multe...
* conducerea Muzeului Br ă ilei ”Carol I” a semnat un protocol de colaborare cu pre ș edintele Camerei de Comer ț , Industrie ș i Agricultur ă pentru înfiin ț area, în premier ă , la Br ă ila, a unui Muzeu al Agriculturii * concomitent, în cadrul Târgului, a fost deschis ă ș i Expozi ț ia foto-...
Citeste mai multe...

Pagini