Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

* activitatea se înscrie în programul eparhial de tabere pentru elevi, iniț iat cu binecuvântarea ÎPS Arhiepsicop Casian * copiii au vizitat Bisericile Greac ă , "Na ș terea Domnului", "Sf. Cuv. Parascheva", "Sfin ț ii Arhangheli", "Sfin ț ii Apostoli" ș i "Sf. Gheorghe" ș i au participat la o agap...
Citeste mai multe...
* unul dintre obiectivele vizitate, vineri, de ministrul Dezvolt ă rii, Attila-Zoltan Cseke, a fost Biserica ”Buna Vestire” a Parohiei mixte Româno-Elene, reabilitat ă printr-un proiect pe fonduri europene ș i bani de la nivel guvernamental * Cseke s-a ar ă tat mai mult decât încântat de modul în...
Citeste mai multe...
* vineri, în marea sărbătoare a Izvorului Tămăduirii, mii de oameni au venit dis-de-dimineață la Biserica „Buna Vestire” din Centrul Vechi, ca să ia apă sfințită * imnul Învierii Domnului - „Hristos a înviat din morți” a răsunat din sute de piepturi, după ce ierarhul Dunării de Jos,...
Citeste mai multe...
* credincio ș ii trebuie s ă poarte masc ă de protec ț ie ș i s ă respecte indica ț iile jandarmilor Jandarmii brăileni vor asigura, vineri, 7 mai, ordinea publică la Biserica "Buna Vestire" (Biserica Greacă) din Centrul Vechi al Brăilei, cu ocazia manifestărilor religioase prilejuite de marea...
Citeste mai multe...
* dup ă ce, anul trecut, pandemia i-a ț intuit în case pe credincio ș i, în S ă pt ă mâna Luminat ă , anul acesta ei pot participa la marea s ă rb ă toare a Izvorului T ă m ă duirii, cu respectarea normelor impuse de starea de alert ă * slujba de sfin ț ire a agheazmei va fi oficiat ă de...
Citeste mai multe...
* la marea s ă rb ă toare a Bunei Vestiri, Parohia româno-elen ă , care- ș i s ă rb ă tore ș te, ast ă zi, hramul, le-a oferit daruri m ă micilor de la Maternitate * monument istoric de la 1863 ș i centru de pelerinaj în S ă pt ă mâna Luminat ă , Biserica Greac ă este inclus ă , de trei ani, într-...
Citeste mai multe...
* este vorba despre 300.000 lei, bani de care Parohia Mixt ă Româno-Elen ă ”Buna Vestire” Br ă ila avea nevoie pentru acoperirea unor cheltuieli neeligibile pe fonduri europene * proiectul de finan ț are a primit girul consilierilor jude ț eni în cadrul ultimei ș edin ț e ordinare a CJ Br ă ila de...
Citeste mai multe...
• vechea turlă, care putea fi admirată în fotografiile de epocă, a fost dărâmată, cel mai probabil, de un cutremur din anii '40 • în cadrul proiectului de restaurare a bisericii, a cărui valoare se ridică la circa 5 milioane de euro, a fost prevăzută şi refacerea turlei • aceasta a fost pusă pe...
Citeste mai multe...

Pagini