Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

* patron de firme din domeniul construc ț iilor ș i fost candidat la fotoliul de primar al municipiului, Gheorghe Pu ș ca ș u de ț ine o cl ă dire în Centrul Vechi pentru care a primit decizie de supraimpozitare, fiindc ă nu a reabilitat-o * acesta a contestat m ă sura Prim ă riei ș i afirm ă c ă...
Citeste mai multe...
* între timp a ob ț inut autoriza ț ie de mediu, îns ă poluarea cu praf, pentru care a primit amend ă de la Garda de Mediu, este în continuare în jurul agentului economic * teoretic, autoriza ț ia de mediu s-a dat în baza faptului c ă firma s-a dotat cu instala ț ii speciale de re ț inere a...
Citeste mai multe...
* Societatea Filarmonic ă Lyra a organizat un concert în Pia ț eta Lyra, la care participan ț ii au fost invita ț i s ă ”cumpere” simbolic un element de decor de pe fa ț ada imobilului, banii astfel ob ț inu ț i urmând s ă fie folosi ț i în cadrul amplelor lucr ă ri de reabilitare * deocamdat ă s-...
Citeste mai multe...

Pagini