Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

* de la începutul anului, CLM Br ă ila a aprobat nou ă proiecte de hot ă râri privind stabilirea componen ț ei unor comisii pentru tot atâtea terenuri scoase la licita ț ie spre închiriere sau concesionare de c ă tre Regia Autonom ă Administra ț ia Zona Liber ă (RA AZL) * potrivit primarului Marian...
Citeste mai multe...
* consilierul PNL Alexandru Ionel a dorit s ă primeasc ă o explica ț ie din partea primarului Marian Dragomir în privin ț a faptului c ă nu s-a realizat un parc industrial la Br ă ila * edilul- ș ef a afirmat c ă municipalitatea a concesionat terenuri din Zona Liber ă în acest sens, îns ă a lansat...
Citeste mai multe...
* ideea realiz ă rii acestui pod, materializat ă dup ă zeci de ani de a ș tept ă ri, vine cu o serie de beneficii importante pentru ora ș ul nostru * dezvoltarea f ă r ă precedent a infrastructurii rutiere ș i locurile de munc ă pentru numero ș i br ă ileni sunt doar începutul * pe termen lung, se...
Citeste mai multe...
• anunţul a fost făcut de primarul municipiului, care vede investiţia societăţii la Brăila ca fiind una benefică • pe lângă faptul că dezvoltă Zona Liberă, firma oferă locuri de muncă într-un sector de activitate diferit de ceea ce există deja în zona respectivă • se caută, printre altele, operator...
Citeste mai multe...
• asta au aprobat consilierii municipali în cadrul unei şedinţe extraordinare a CLM • fostul consilier judeţean PNL Adrian Rădulescu a fost repus în funcţie în Consiliul de Administraţie la R.A. Administraţia Zonei Libere Brăila, prin vot secret • acesta îşi reia activitatea din 19 decembrie, însă...
Citeste mai multe...
* focul a izbucnit de la o scul ă electric ă folosit ă neglijent lâng ă obiecte combustibile * muncitorii din hala unde se produc, din câte se pare, cuie ș i alte obiecte laminate, s-au impacientat când incinta s-a umplut de un fum gros * totu ș i, incendiul nu a apucat s ă se înte ț easc ă pân ă...
Citeste mai multe...
• preşedintele interimar al PSD Brăila, Ion Rotaru, a ţinut să dea asigurări că nu l-a uitat pe Mircea Florin, însă a făcut precizarea că încă se lucrează la noul cod administrativ • mai mult, social-democratul a mai adăugat că nici consilierul judeţean nu a dat un răspuns clar până la această dată...
Citeste mai multe...

Pagini