Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

* asta a declarat edilul- ș ef, Marian Dragomir, în cadrul unei conferin ț e de pres ă recente, plecând de la ideea c ă în 2020 cet ă ț enii ora ș ului nu au mai avut parte de evenimente festive, din pricina pandemiei * primarul a precizat, pe scurt, ce surprize îi a ș teapt ă pe br ă ileni în...
Citeste mai multe...
* opera ț iunea se desf ă ș oar ă pe ultima sut ă de metri, pentru c ă angaja ț ii SUPAGL au fost angrena ț i pân ă recent în opera ț iunea de reabilitare par ț ial ă a Stadionului Municipal, pentru ca acest obiectiv s ă poat ă fi omologat în Liga a II-a de fotbal Ca să nu le prindă Zilele Brăilei...
Citeste mai multe...
* zeci de anticari și buchiniști din Brăila și din toată țara și-au întins tarabele cu amintiri pe vechea Cale Regală * parcă mai multe decât în anii trecuți, sute de statuete, bancnote vechi, picturi, pendule, lămpi și fiare de călcat așteaptă cuminți pe caldarâm * „Este pasiunea mea de o viață”,...
Citeste mai multe...

Pagini