Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* este un proiect adoptat, ieri, de c ă tre membrii CLM Br ă ila în cadrul unei ș edin ț e de îndat ă , care vizeaz ă aprobarea acordului de parteneriat pentru dezvoltare local ă între Municipiu ș i Asocia ț ia ”CED România - Centrul de Excelen ț ă pentru Diversitate” * potrivit primarului, bugetul...
Citeste mai multe...
• proiectul, în valoare de peste 14.000 de lei, are drept prioritate 1 facilitarea incluziunii tinerilor marginalizaţi sau excluşi social • beneficiari sunt 25 de tineri cu dizabilităţi, cu vârste între 14 şi 35 de ani, din cadrul organizaţiei “TREBUIE!”, Asociaţiei “SOS Autism” şi Asociaţiei “Vlad...
Citeste mai multe...
* plata serviciilor sociale pe linie de dizabilitate și copii din orfelinate a fost transferată în sarcina primăriilor, iar specialiștii susțin că autoritățile locale nu ar avea fonduri suficiente pentru acest lucru * această măsură scoate părinții copiilor cu dizabilități în stradă O nouă măsură a...
Citeste mai multe...

Pagini