Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ştiri învăţământ 

* liceenii au avut ocazia s ă afle informa ț ii de actualitate privind ș tirile false de la Alina Bârg ă oanu, decan ș i profesor al Facult ă ț ii de Comunicare ș i Rela ț ii Publice din cadrul SNSPA Săptămâna trecută, elevii Liceului Teoretic ”Constantin Angelescu” din Ianca, județul Brăila, au...
Citeste mai multe...
* într-un interviu acordat cotidianului ”Obiectiv”, noul inspector ș colar general ne-a declarat de ce a acceptat nominalizarea Ministerului Educa ț iei pentru aceast ă func ț ie ș i ce planuri are în scurtul mandat A făcut performanță în matematică iar acum vrea să facă performanță și la...
Citeste mai multe...
În Grădinița cu Program Prelungit nr. 37 Brăila se întâmplă lucruri minunate. Veselia, creativitatea și prietenia sunt la ele acasă. Preșcolarii și cadrele didactice au avut inițiativa desfășurării unor activități diverse în cadrul acțiunii “Ziua lecturii în aer liber”, ediția a VIII-a, organizată...
Citeste mai multe...
* elevii de gimnaziu Elis Chesaru (clasa a VII-a) ș i Cristian Soiu (clasa a VIII-a) au reprezentat echipa de robotic ă “Helix” a Bibliotecii Jude ț ene ș i au concurat cu echipe de studen ț i de la Facultatea de Automatic ă , Calculatoare, Inginerie Electric ă ș i Electronic ă din cadrul Universit...
Citeste mai multe...

Pagini