Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ştiri cultura

* joi, de Ziua Eroilor, directorul intermiar al Muzeului Brăilei, dr. Costin Croitoru, a fost alături de frații noștri de peste Prut * dr. Croitoru a încheiat un protocol de colaborare cu Universitatea de Stat „B. P. Hașdeu” din Cahul și a participat la slujba de pomenire a eroilor români căzuți la...
Citeste mai multe...
* evenimentul este programat pentru ziua de duminică, 13 iunie, ora 12.00, în Sala ProArte a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila * intrarea este liberă Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale (CJCPCT), Consiliul Județean...
Citeste mai multe...
* sâmb ă t ă , 12 iunie, între orele 16.30-18.00, Atelierul de ini ț iere în arta dansului - Tango v ă invit ă în Sala ProArte a Centrului de Crea ț ie Br ă ila, la o lec ț ie demonstrativ ă * participarea este gratuit ă Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila...
Citeste mai multe...
* timp de opt ore, br ă ilenii pot vizita toate expozi ț iile muzeului, unde vor fi întâmpina ț i de personaje îmbr ă cate în costume de epoc ă * concomitent, vor fi prezentate filme, spectacole ș i recitaluri preg ă tite de muzeografi, profesori ai Liceului de Arte "Hariclea Darclee" ș i ai Ș...
Citeste mai multe...
* spectacolul “Eu r ă mân” este programat vineri, iar “Steaua f ă r ă nume” se va juca sâmb ă t ă * duminic ă sunte ț i invita ț i s ă vede ț i “Rapsodie în doi”, iar doi actori din distribu ț ia spectacolului, Corina Bor ș ș i Silviu Debu, ne-au oferit detalii din culisele piesei de teatru Un nou...
Citeste mai multe...
* potrivit procedurilor legale, Consiliul Local Municipal Br ă ila a aprobat rezultatul final de la concursul pentru managementul Teatrului ”Maria Filotti” * a ș a cum se ș tie, câ ș tig ă tor este regizorul Radu Leonard Nichifor * proiectul de hot ă râre a fost aprobat în ș edin ț a ordinar ă din...
Citeste mai multe...
* evenimentul cultural-artistic are loc astăzi, începând cu ora 13.00, în Sala ProArte a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila * intrarea este liberă Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila (CJCPCT), Consiliul...
Citeste mai multe...

Pagini