Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ştiri sănătate

* s-au afișat rezultatele reexaminării pentru ocuparea postului de conducere al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Brăila, iar nota singurului candidat admis la proba scrisă, nu este de trecere * candidatul de la Brăila a obținut aceeași notă de 4 și a fost, din nou, declarat respins * rămâne...
Citeste mai multe...
* p otrivit speciali ș tilor, un banal sandvi ș cu pâine, brânz ă topit ă ș i salam poate con ț ine 29 de aditivi alimentari, inclusiv dextroz ă , nitrit de sodiu, acetat de sodiu, acetat de calciu, acid lactic, acid ascorbic, ascorbat de sodiu, erithorbat de sodiu, lecitin ă (din soia), citrat de...
Citeste mai multe...
* potrivit Organiza ț iei Mondiale a Sănătă ț ii (OMS) consumăm, în medie, o cantitate dublă de sare fa ț ă de cea recomandată, de maxim 5 grame pe zi * alimentele de bază consumate de români - crenvur ș ti, cabanos, parizer, ș uncă, mici, pate ș i pâine - con ț in cu până la 400% mai multă sare...
Citeste mai multe...
* dup ă ce a vizitat comuna Viziru din jude ț ul Br ă ila, ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat c ă este nevoie s ă se organizeze caravane ș i în mediul rural br ă ilean pentru vaccinarea popula ț iei * aceasta a precizat c ă a discutat despre acest lucru cu prefectul Nicu ș or Ciocan, dar a...
Citeste mai multe...

Pagini