Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ştiri sănătate

* în urma unei neconcordan ț e, pe care ne-o asum ă m, numerele de telefon publicate de cotidianul nostru au fost gre ș ite * Spitalul Jude ț ean ne-a transmis numerele de telefon corecte la care pute ț i ob ț ine informa ț ii, pe fiecare corp Covid-19 în parte * totodat ă , unitatea spitaliceasc ă...
Citeste mai multe...
* un br ă ilean sosit în urm ă cu câteva s ă pt ă mâni din Italia sus ț ine c ă , pe aeroportul Otopeni, reprezentan ț ii Direc ț iei de S ă n ă tate Public ă (DSP) Ilfov i-au spus s ă stea în carantin ă la domiciliu 14 zile, Italia fiind o zon ă cu risc epidemiologic ridicat * al ă turi de acesta...
Citeste mai multe...
* cl ă direa în care s-au investit 1,5 milioane euro, dar nu a fost finalizat ă ș i care este folosit ă momentan pe post de magazie de c ă tre Spitalul Jude ț ean, Centrul de Oncologie ș i Radioterapie de la Br ă ila, mai are de a ș teptat mult ș i bine pân ă când va putea deservi pacien ț ii...
Citeste mai multe...
* aceasta este solu ț ia g ă sit ă de Spitalul Jude ț ean de Urgen ț ă (SJU) Br ă ila pentru a îmbun ă t ă ț i comunicarea dintre personalul medical ș i apar ț in ă tori * pentru fiecare corp Covid-19 – Boli Infec ț ioase, Sec ț ia E ș i Spitalul 3 – exist ă numere pentru telefon fix ș i mobil * în...
Citeste mai multe...
* cel puțin asta a afirmat președintele CJ Brăila, Francisk Chiriac, recent, în cadrul unei conferințe de presă * acesta a punctat că, după incendiul care a avut loc în Spitalul Județean din Piatra Neamț, a luat legătura imediat cu Delia Râșnoveanu, managerul SJU Brăila pentru a verifica situația...
Citeste mai multe...
• ieri, cele două construcţii modulare de tip container pentru triajul epidemiologic al pacienţilor infectaţi cu virusul Covid 19 au ajuns la spital • managerul unităţii medicale, dr. Delia Râşnoveanu, a spus că acestea sunt necesare pentru că vremea rece impune un triaj în condiţii de încălzire,...
Citeste mai multe...

Pagini