Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ştiri economice

* un nou caz a fost depistat pe teritoriul na ț ional, într-o cresc ă torie din jude ț ul Mure ș * la nivel central s-au adoptat câteva m ă suri, care se aplic ă inclusiv în jude ț ul Br ă ila * DSVSA ș i Poli ț ia vor face controale, chiar ș i în trafic, pentru a urm ă ri dac ă se respect ă...
Citeste mai multe...
* potrivit comunicatului CUP "Dun ă rea" Br ă ila, 13 mai va fi "zi cu ghinion" pentru br ă ilenii care locuiesc în partea de nord a ora ș ului * apa va fi oprit ă timp de 12 ore, de la 8.00 la 20.00, pentru executarea unor lucr ă ri de reabilitare * zona afectat ă este cuprins ă între Calea Gala ț...
Citeste mai multe...
* începând cu jum ă tatea lunii martie, indivizi certa ț i cu legea au spart geamuri, au distrus scaune, au incendiat recipien ț ii cu solu ț ii dezinfectante ș i au mânjit cu grafitti mai multe autobuze ș i tramvaie aflate pe traseu * totul a culminat cu agresarea fizic ă a unui vatman, de c ă tre...
Citeste mai multe...

Pagini