Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ştiri social

* implicat în ac ț iuni de ajutorare a semenilor afla ț i în suferin ț ă , preotul Ionu ț Varg ă s-a prezentat, ieri, la Centrul Regional de Tranfuzie Sanguin ă din Br ă ila, pentru a dona plasm ă convalencent ă * în aceea ș i zi, 50 de preo ț i, credincio ș i ș i angaja ț i ai Protoieriei Br ă ila...
Citeste mai multe...
* Centrul Eparhial Gala ț i a g ă zduit, recent, prin videoconferin ț ă , ș edin ț a profesorilor de religie dedicat ă ocrotitorului spiritual al Br ă ilei, Sfântul Nicolae * întrunirea online a fost prezidat ă de ÎPS Casian, Arhiepiscopul Dun ă rii de Jos * dup ă consultarea profesorilor ș i...
Citeste mai multe...
* până pe 4 decembrie, parohiile Protopopiatului Brăila vor împărți ajutoare constând în produse de igienă, alimente și îmbrăcăminte pentru cei nevoiași * concomitent, Arhiepiscopia Dunării de Jos organizează concursul de eseuri " Darul tinereții creștine, imbold pastoral în pandemie pentru...
Citeste mai multe...
* toate cele 10 m ă n ă stiri din cadrul Eparhiei Dun ă rii de Jos vor avea cabinete medicale dotate cu mobilier ș i aparatur ă , precizeaz ă surse eparhiale, la ini ț iativa ÎPS P ă rinte Casian Cabinete medicale dotate complet la toate cele 10 m ă n ă stiri din cadrul Eparhiei Dun ă rii de Jos,...
Citeste mai multe...
* 4.500 de br ă ileni, dintre care 4.000 de adul ț i ș i 500 de elevi, particip ă la aceast ă campanie na ț ional ă de informare derulat ă de Crucea Ro ș ie Br ă ila * timp de 4 luni, elevii vor participa la sesiuni de educa ț ie pentru s ă n ă tate ș i suport emo ț ional, iar adul ț ii, în special...
Citeste mai multe...
* grație unei finanțări obținute în urma unui concurs de proiecte, Asociația S.O.S. Autism Brăila în parteneriat cu Asociația Down Botez Vlad Sergiu Brăila vor desfășura ore de mișcare alături de voluntari și vor oferi consultanță de specialitate privind terapii specifice și nutriție pentru copiii...
Citeste mai multe...

Pagini