Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* din totalul de 305 candida ț i care au sus ț inut examenul scris la titularizare, doar 123 pot fi angaja ț i pe perioad ă nedeterminat ă pentru c ă au reu ș it s ă ob ț in ă cel pu ț in nota 7 atât la scris, cât ș i la inspec ț ia la clas ă * al ț i 113 candida ț i vor fi suplinitori în anul ș...
Citeste mai multe...
• în această perioadă profesorii susţin probele practice/orale şi inspecţiile la clasă, iar examenul scris va avea loc pe 12 iulie • sesiunea aceasta, ISJ Brăila a scos la concurs 841 de posturi Încep emoţiile şi pentru profesori! După elevii care susţin bacalaureatul în această perioadă, a venit...
Citeste mai multe...
Aşteptarea profesorilor a luat sfârşit! Ieri s-au afişat notele la examenul de titularizare după contestaţii. La Brăila, rata de promovabilitate este acum de 74,21% în creştere cu peste două procente faţă de cea iniţială de 71,78%. De asemenea, a crescut şi procentul notelor mai mari sau egale cu 7...
Citeste mai multe...

Pagini