Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* legenda culturismului românesc le-a împ ă rt ăș it elevilor câteva dintre momentele sale de succes ș i le-a recomandat s ă fac ă sport * ac ț iunea organizat ă de DJST Br ă ila a f ă cut parte din proiecul na ț ional “Campionii României în ș coal ă , liceu ș i universitate” Aproximativ 90 de...
Citeste mai multe...

Pagini