Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* legenda culturismului românesc le-a împ ă rt ăș it elevilor câteva dintre momentele sale de succes ș i le-a recomandat s ă fac ă sport * ac ț iunea organizat ă de DJST Br ă ila a f ă cut parte din proiecul na ț ional “Campionii României în ș coal ă , liceu ș i universitate” Aproximativ 90 de...
Citeste mai multe...
* evenimentul face parte din proiectul na ț ional “Campionii României în ș coal ă , liceu ș i universitate” * ac ț iunea organizat ă de DJST Br ă ila are loc ast ă zi, la ora 13.00, la ș coala “Radu Tudoran” Astăzi, de la ora 13.00, în cadrul proiectului național “Campionii României în școală,...
Citeste mai multe...
• clubul din Ianca a avut rezultate notabile şi în plan sportiv • Robert Căpăţână şi Ionuţ Novac au cucerit medaliile de aur, iar Claudiu Şontică şi Auraş Bratu au intrat în posesia celor de argint Clubul “Dumi Gym”, în parteneriat cu Primăria oraşului Ianca şi Federaţia Română de Culturism şi...
Citeste mai multe...

Pagini