Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* în urma apelurilor formulate de inculpa ț ii condamna ț i de Tribunalul Br ă ila, în luna mai, cauza a fost înregistrat ă pe rolul instan ț ei superioare * nu to ț i inculpa ț ii au formulat apel în dosar, mai ales c ă unii dintre ei au fost achita ț i * mai precis, dintre cei 22 de inculpa ț i...
Citeste mai multe...
• ieri, la unitatea de detenţie s-a organizat “Ziua porţilor deschise”, cu ocazia Zilei lucrătorilor din penitenciarele din România, sărbătorită astăzi, 29 iunie • unitatea în care locuiesc, luni sau ani, tineri condamnaţi pentru diferite infracţiuni, a fost prezentată de angajaţi • jurnaliştii,...
Citeste mai multe...

Pagini