Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

PRIMĂRIA PENALILOR

• Neculai Manole (PSD) şi Stănică Drugău (PNL), fostul şi actualul primar al comunei Zăvoaia, precum şi alţi doi angajaţi ai primăriei, au fost condamnaţi la amendă penală, pentru neglijenţă în serviciu • potrivit procurorilor de la Însurăţei, în 2009, Manole a dispus acordarea de ajutor social pentru 36 de persoane fizice care nu îndeplineau condiţiile legale şi nu a luat măsuri pentrru recuperarea a 42 de amenzi contravenţionale prescrise • totodată, Drugău nu a dus la îndeplinire măsurile dispuse de Curtea de Conturi şi nu a dispus încasarea amenzilor contravenţionale • în 2016, Neculai Manole şi alţi doi funcţionari ai Primăriei Zăvoaia au fost condamnaţi la câte 2.000 lei amendă penală, iar actualul primar Stănică Drugău la 2.300 lei amendă 

 

Ilegalităţi pe bandă rulantă la Primăria Comunei Zăvoaia, date în vileag de funcţionarii Curţii de Conturi.

Neculai Manole, fost primar al comunei, şi Stănică Drugău, actualul primar de la Zăvoaia, au fost condamnaţi definitiv la 2.000 respectiv 2.300 lei amendă pentru neglijenţă în serviciu şi “nerecuperarea prejudiciilor ca urmare a nedispunerii şi neurmăririi de conducerea unităţii a măsurilor transmise de Curtea de Conturi”. Alţi doi angajaţi ai Primăriei Zăvoaia, Băduţă Tarău şi Cornelia Mirică, au primit pedepse de câte 2.000 lei amendă, pentru neglijenţă în serviciu. Judecătoria Însurăţei i-a obligat pe cei patru inculpaţi să plătească UAT Zăvoaia, parte civilă în procesul penal, despăgubiri de de 34.720 lei, reprezentând ajutor social acordat nelegal în anul 2009 şi amenzi contravenţionale prescrise.

 

Ajutor social ilegal pentru 36 de ţărani înstăriţi de la Zăvoaia

La data de 17 septembrie 2014, Curtea de Conturi de României - Departamentul de coordonare a verificării bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, a sesizat Parchetul, în legătură cu săvârşirea faptei de “nedispunere a măsurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor şi nerecuperarea acestora” de către ordonatorul de credite a UATC Zăvoaia. Dosarul penal a fost preluat şi soluţionat de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Însurăţei. Procurorul de caz precizează:

“Curtea de Conturi a României a reclamat faptul că, în urma controlului efectuat de angajaţii Camerei de Conturi Judeţene Brăila la UAT a comunei Zăvoaia, în perioada 16-17 iunie 2014 şi materializat în procesul verbal nr ... din 17 iunie acelaşi an, s-a constatat că instituţia auditată (controlată) nu a adus la îndeplinire măsurile dispuse de Camera de Conturi Brăila prin Decizia nr... din 10 septembrie 2013”.

Respectivele măsuri vizau, în primul rând, înregistrarea prejudiciului şi încasarea creanţelor reprezentând impozite şi taxe ce figurau prescrise la data de 1 ianuarie 2009, în sumă de 47.231 lei, plus dobânzi de 15.202 lei, “ca urmare a neexecutării acţiunii de executare silită”. Până la data de 17 iunie 2014, fusese recuperată suma de 8.828 lei de la contribuabilii care datorau impozite şi taxe prescrise. Fapta este prescrisă, astfel că edilii de la Zăvoaia nu au putut fi traşi la răspundere. 

În al doilea rând, măsurile pe care Primăria Zăvoaia ar fi trebuit să le îndeplinească vizau înregistrarea şi recuperarea unui prejudiciu de 27.820 lei, plus dobânzi de 138 lei, ca urmare a achitării, în anul 2009, a ajutorului social la un număr de 36 de persoane fizice, care nu îndeplineau condiţiile legale de acordare.

 

Ilegalităţi “pe bandă rulantă” la Primăria Zăvoaia

Potrivit procurorilor de la Însurăţei, care citează procesul-verbal încheiat de auditorii publici externi ai Curţii de Conturi, “Manole Neculai - în calitate de primar până la data de 27 iunie 2012 şi Drugău Stănică - în calitate de primar începând cu data de 27 iunie 2012, nu au dispus, potrivit legii, măsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciului la toate creanţele neîncasate (impozite pe clădiri şi terenuri datorate de persoane fizice), măsuri de recuperare şi virare a prejudiciului, ca urmare a plăţilor nelegale de ajutor social”.

Potrivit procesului-verbal de constatare din 16 iunie 2014  al Curţii de Conturi, fostul şi actualul edil de la Zăvoaia, precum şi Mirică Cornelia - în calitate de referent responsabil cu contabilitatea instituţiei şi controlului financiar preventiv - şi Tarău Băduţă - în calitate de referent impozite şi taxe - care aveau atribuţia de a urmări încasarea creanţelor în termenul de prescriere, “sunt funcţionarii UAT Zăvoaia care nu au respectat prevederile legale”.

Concret, în cursul anului 2010, precizează anchetatorii, au fost efectuate plăţi nelegale de 27.912 lei, reprezentând acordarea ajutorului social unui număr de 36 de persoane fizice, solicitanţi de ajutor social care nu au îndeplinit condiţiile legale de acordare.

“Mai precis, la stabilirea venitului net lunar, funcţionarii UAT Zăvoaia nu au luat în considerare veniturile potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce au depăşit cantitativ bunurile considerate de strictă necesitate, conform Hotărârii Consiliului Local al comunei Zăvoaia nr. 2/30 ianuarie 2009. În anchetele sociale efectuate în vederea acordării ajutorului social, numita Moise Lenuţa, persoana cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale, nu a menţionat în toate cazurile şi terenurile extravilane”, precizează procurorii PJ Însurăţei.

Martorii audiaţi au precizat faptul că la dosarele de acordare a ajutorului social au fost depuse adeverinţele privind terenurile extravilane, însă au ţinut seama doar de suprafeţele de teren înscrise în titlurile de proprietate, fără a lua în considerare şi terenurile utilizate de solicitanţii de ajutor social cu titlu de “alte forme”, respectiv moşteniri nedezbătute pe cale legală.

La solicitarea organului de control, au fost emise situaţii ce cuprindeau şi terenurile utilizate cu titlul de “alte forme”. Potrivit acestor situaţii, în cazul în care s-ar fi ţinut seama de ele, UAT Zăvoaia n-ar fi mai acordat ajutoarele de 27.912 lei.

 

Trei dosare au dispărut din arhiva primăriei

Din cele 36 de dosare de acordare a ajutorului soial în anul 2009, Primăria Comunei Zăvoaia a pus la dispoziţia anchetatorilor 33 de dosare, precizând că celelalte trei dosare nu au fost identificate în arhiva instituţiei. Potrivit procurorilor, “se constată că cele 33 de ajutoare sociale acordate în anul 2009 şi care nu au îndeplinit condiţiile legale au fost acordate şi prelungite în baza dispoziţiei primarului Manole Neculai din lunile martie şi iulie 2009”.

Pe parcursul anchetei, Primăria Zăvoaia a înaintat 33 de angajamente de plată din partea persoanelor care au beneficiat de ajutoare sociale acordate nelegal în anul 2009, urmând ca prejudiciul de aproape 28.000 lei să fie recuperat până la sfârşitul lunii aprilie 2016.

Nereguli au fost constatate şi în legătură cu câteva zeci de amenzi contravenţionale pentru care a intevenit prescripţia. Răspunzător pentru această situaţie a fost găsit Băduţă Tarău, referent în cadrul Primăriei Zăvoaia, care nu a aplicat “măsurile legale pentru încasarea veniturilor provenind din 52 de amenzi contravenţionale în valoare de 9.812 lei, în cadrul termenului de prescripţie”. Între timp, pentru 10 amenzi neplătite din anul 2004 a intervenit prescripţia urmăririi penale, nu şi pentru celelalte amenzi, 42 la număr, în valoare de 8.507 lei. Primăria Zăvoaia le-a prezentat ulterior anchetatorilor 23 de certificate de grefă emise de Judecătoria Însurăţei, prin care se atestă că, în ziua de 18 mai 2015, au fost înregistrate mai multe cereri având ca obiect transformarea/înlocuirea amenzii cu muncă în folosul comunităţii.

Potrivit procurorilor, la fiecare control efectuat de Curtea de Conturi la Primăria Zăvoaia, au fost descoperite nereguli. Funcţionarii Curţii de Conturi i-au luat la controlat pe mai-marii de la Zăvoaia de trei ori, în anul 2010, în anul 2013 şi în anul 2014.

Astfel, în perioada 9 iulie - 16 august 2013, Curtea de Conturi Brăila a efectuat un nou control la Primăria Comunei Zăvoaia, iar în septembrie acelaşi an a fost emisă o Decizie potrivit căreia “au fost realizate doar parţial măsurile dispuse în 2010 cu privire la stabilirea întinderii prejudiciului şi recuperarea acestuia ca urmare a efectuării plăţii nelegale reprezentând ajutor social”.

Pentru faptele de mai sus, fostul şi actualul primar de la Zăvoaia, precum şi cei doi funcţionari, Băduţă Tarău şi Cronelia Mirică, au fost anchetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de neglijenţă în serviciu. Cât priveşte înregistrarea prejudiciului şi încasarea creanţelor reprezentând impozite şi taxe ce figurau prescrise la data de 1 ianuarie 2009 (47.231 lei plus dobânzi de peste 15.000 lei) ca urmare a neexecutării acţiunii de executare silită, fapta comisă de funcţionarii Primăriei Zăvoaia s-a prescris.

“Pe parcursul derulării cercetărilor, Primăria Comunei Zăvoaia a precizat faptul că, din suma totală de 62.733 lei (47.231 lei creanţe prescrise reprezentând impozite pe clădiri şi terenuri ^ 15.502 lei dobânzi aferente) a fost recuperată suma de 56.338 lei”, precizează anchetatorii.

 

Epilog

În noiembrie 2015, Neculai Manole, fostul primar al comunei Zăvoaia, a fost trimis în judecată pentru neglijenţă în serviciu şi “nerecuperarea prejudiciilor ca urmare a nedispunerii şi neurmăririi de conducerea unităţii a măsurilor transmise de Curtea de Conturi”, fiind acuzat că a emis şi a prelungit ilegal cele 36 de dispoziţii de acordare a ajutorului social pentru tot atâtea persoane fizice, în valoare de 27.912 lei. Totodată, fostul primar nu a dus la îndeplinire măsurile stabilite în vederea recuperării prejudiciului creat, inclusiv prin neîncasarea celor 42 de amenzi contravenţionale, în valoare de 8.507 lei.

La aceeaşi dată, a fost deferit justiţiei Stănică Drugău, actualul primar al comunei Zăvoaia, acuzat de comiterea aceloraşi infracţiuni. Drugău era acuzat că nu a dispus luarea măsurilor specifice pentru încasarea celor 42 de amenzi contravenţionale şi că nu a dus la îndeplinire măsurile stabilite de funcţionarii Curţii de Conturi, în urma controalelor efectuate în perioada 2010 - 2014.

Băduţă Tarău şi Cornelia Mirică, angajaţii Primăriei Zăvoaia, au fost trimişi în judecată pentru neglijenţă în serviciu, pe motiv că, prin încălcarea din culpă a atribuţiilor de serviciu, nu au luat măsurile corespunzătoare de încasare (executare silită) a celor 42 de amenzi contravenţionale.

Anul trecut, Judecătoria Însurăţei i-a condamnat pe cei patru inculpaţi la câte 2.000 respectiv 2.300 lei (Drugău) amendă penală, obligându-i, totodată, să plătească, în solidar, către UAT Zăvoaia, suma totală de 34.720 lei, reprezentând “ajutor social acordat nelegal în anul 2009 şi amenzi contravenţionale prescrise”.

Niciunul din cei patru inculpaţi nu a declarat apel, astfel că sentinţa a rămas definitivă.
Categorie articol: 

Comentarii