Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* consilierii jude ț eni au aprobat, recent, aceast ă modificare a componen ț ei Autorit ă ț ii Teritoriale de Ordine Public ă Br ă ila * subprefectul Vasilica Vîlcu a preluat locul l ă sat liber de fostul subprefect cu atribu ț ii de prefect, Simona Dr ă ghincescu, care a solicitat încetarea...
Citeste mai multe...
Spre deosebire de alte alegeri locale, anul trecut au intrat atât în CLM cât ș i în CJ multe nume noi de la PSD ș i PNL. Totodat ă printre new-entry sunt ș i mul ț i tineri, dar ș i mul ț i profesioni ș ti cu calific ă ri superioare de la care cet ă ț enii Br ă ilei ar putea avea a ș tept ă ri. În...
Citeste mai multe...
* noul pre ș edinte al Autorit ă ț ii Teritoriale de Ordine Public ă Br ă ila este PSD-istul Dorel Vîlsan * în ș edin ț a din luna noiembrie, membrii CJ Br ă ila ș i-au ales reprezentan ț ii din cadrul ATOP, iar în ș edin ț a ordinar ă din luna decembrie au votat componen ț a nominal ă * PSD-i ș...
Citeste mai multe...
* în şedinţa Consiliului Judeţean Brăila s-a aprobat proiectul de hotărâre de validare a cms. şef Valentin Dorin Condruz, cel care a preluat funcţia de inspector şef al IPJ Brăila după mutarea lui Constantin Glugă la IPJ Dolj Comisarul şef Dorin Valentin Condruz a fost validat ca membru al...
Citeste mai multe...

Pagini