Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Puciul

Scandal, acuzaţii, zeci de luări de cuvânt, convocarea a două şedinţe de îndată într-o singură zi, ieşiri în grup din sală, destituiri din funcţie şi alegeri după uşi închise, cam acesta a fost în linii mari episodul fără precedent derulat ieri la Consiliul Judeţean Brăila. Rezultatul? Reuşita grupului pucist PSD-PPDD-UNPR şi Silviu Radu (autoproclamat consilier independent) de a-l elibera din funcţia de vicepreşedinte CJ pe liberalul Ovidiu Nechita şi a-l înlocui cu directorul economic al "Concivia", consilierul PSD-ist Ionel Avram, un apropiat al preşedintelui PSD Gheorghe Bunea Stancu, aflat în arest la domiciliu.

 

CITEȘTE ȘI: Ionel Avram. Umbra lui Stancu

 

Interesant este că alegerea social democratului pe poziţia de vicepreşedinte şi învestirea acestuia cu prerogativele preşedintelui CJ s-a făcut prin vot secret, însă în cadrul unei a doua şedinţe de îndată, susţinută doar de un grup de 18 consilieri, după ce întâlnirea fusese deja declarată închisă de către vicepreşedintele liberal Ovidiu Nechita. Potrivit PSD-iştilor, întreaga mutare a fost legală, deoarece Nechita refuzase dorinţa majorităţii consiliului de a supune la vot eliberarea sa din funcţie. Pe de altă parte, pe parcursul zilei, consilierul independent Marian Căpăţână, care nu a participat la cea de-a doua şedinţă de îndată convocată de PSD-işti, a declarat pentru "Obiectiv" că o astfel de întâlnire nu ar respecta normele legale. "Şedinţele de îndată pot fi convocate de o treime din numărul de consilieri, însă doar pentru probleme deosebite: catastrofe, inundaţii, răzmeriţe, război... Pentru alte condiţii, nu! În cazul în care un astfel de grup de consilieri generează o şedinţă de îndată, este normal ca cei nedreptăţiţi să sesizeze tot de îndată Prefectura", a declarat Căpăţână pentru "Obiectiv". Consilierul a adăugat că, din punctul său de vedere, şedinţa convocată de grupul celor 18 consilieri este nestatutară.

Scandal pentru schimbarea lui Nechita, încă de dimineaţă

Întreg episodul a început de la ora 10:00 în cadrul şedinţei convocate de către vicepreşedintele CJ Ovidiu Nechita în Sala Mare a Palatului Administrativ. Pe ordinea de zi propusă de acesta se aflau doar două puncte: un proiect privind repartizarea banilor pentru localităţile din judet, şi altul care viza decizia Prefecturii privind hotărârea de CJ care îi limita atribuţiile vicepreşedintelui. Cu toate acestea, liderul grupului PSD din cadrul consiliului, Ionel Avram, a cerut suplimentarea ordinii de zi cu încă şase puncte, printre care şi eliberarea lui Nechita din funcţia de vicepreşedinte, numirea unui înlocuitor şi acordarea acestuia a atribuţiilor preşedintelui. "Domnule vicepreşedinte, în conformitate cu prevederile art. 43, alin. 1 din Legea 215/2001, dat fiind probleme urgente care nu pot fi amânate, cum ar fi ordinul prefectului nr. 271/2014 executoriu, care trebuia pus în aplicare în termen de 10 zile, potrivit art. 26, alin. 2 din Legea 340/2004, în condiţiile în care în luna august 2014, nu s-a organizat nicio şedinţă ordinară, deşi acest lucru s-a solicitat în mod expres în baza art. 94, alin 6 din Legea 215, cu scrisoarea 10128 din 18 august 2014, încât s-a ajuns la situaţia a nu se aproba proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului, astfel că personalul didactic din instituţiile de învăţământ special riscă a nu primi acordarea unor drepturi salariale obţinute în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, grupul consilierilor judeţeni PSD şi PPDD, propune suplimentarea ordinii de zi a şedinţei de îndată", a declarat Avram. Propunerea acestuia a dus la un adevărat talk-show în cadrul Consiliului Judeţean, aproape fiecare dintre consilieri înscriindu-se la cuvânt, PSD-iştii şi PPDD-iştii cerând cu surle şi trâmbiţe suplimentarea ordinii de zi, în timp ce PNL-iştii, PDL-iştii şi consilierul independent Marian Căpăţână atrăgând atenţia că ordinea de zi a unei şedinţe de îndată nu poate fi modificată. "Mă uimiţi, noi am discutat dacă vă aduceţi aminte. Am căzut de acord pentru anumite probleme, cum să le rezolvăm. Am crezut că s-au rezolvat aceste probleme, dar văd că nu este aşa. Cred că unii dintre noi confundă 215 probabil cu linia de autobuz de la Mogoşoaia la Pantelimon. Asta cred. Nu ştiu de ce numai dumneavoastră văd că faceţi aceste demersuri. Asta cel puţin observ eu (n.r. - către Ionel Avram). Nu ştiu. Probabil am să vă răspund ulterior. În urma ultimelor evenimente care s-au întâmplat la Consiliul Judeţean, şi dumneavoastră ştiţi foarte bine, vreau să vă aduc la cunoştinţă că noi aici nu contabilizăm bordurile şi pavelele ca acolo unde lucraţi dumneavoastră. Aţi venit la mine, aţi avut unele probleme în a înţelege 215, ştiţi că v-am dat câteva sfaturi. Puteţi să veniţi în continuare, vă aştept. Vă aduc la cunoştinţă că noi aici funcţionăm în baza Legii Administraţiei 215 şi a regulamentului de organizare şi funcţionare. Văd că dumneavoastră nu ţineţi cont de lucrul ăsta. Am discutat, văd că este altceva. Dacă mă uit în ochii dumneavoastră văd numai sinceritate. Sincer vă spun. Ceea ce doriţi dumneavoastră nu face obiectul acestei şedinţe", a declarat Nechita. Ulterior, vicepreşedintele a subliniat că a făcut deja convocarea unei şedinţe ordinare pe data de 26 septembrie, în care punctele menţionate de Avram urmau a fi regăsite, însă PSD-iştii au continuat să ceară supunerea la vot a suplimentării ordinii de zi. Totodată, trebuie menţionat că mai mulţi consilieri din opoziţie au precizat că un al doilea motiv pentru a nu suplimenta ordinea de zi îl reprezintă faptul că proiectele propuse de Avram nu au fost discutate anterior în comisii şi nici măcar nu le cunosc conţinutul.
În cele din urmă, vicepreşedintele Ovidiu Nechita a cerut o pauză de 10 minute pentru a discuta cu liderii de grup, în ciuda împotrivirii cu vehemenţă a PSD-istului Nicu Niţă care a insistat pe ilegalitatea demersului. Social democraţii, PPDD-iştii şi UNPR-iştii au refuzat să participe la discuţii, aşa că după încheierea pauzei, discuţiile în contradictoriu au continuat.

Atenţionarea subprefectului

Prezent la şedinţa de îndată, subprefectul Cătălin Grosu a dorit să dea citire textului de lege pentru ca membrii Consiliului să fie în deplină cunoştinţă de cauză, indiferent de decizia luată în privinţa suplimentării sau nu a ordinii de zi. "Nu aş vrea decât să vă atrag atenţia asupra dispoziţiilor articolul 94 (n.r. din Legea Administraţiei Publice nr. 215), în totalitatea lui dacă aveţi puţină răbdare. «Consiliul Judeţean se întâlneşte în şedinţă ordinară în fiecare lună la convocarea preşedintelui Consiliului Judeţean. CJ se poate întâlni şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau cel puţin a unei treimi din numărul membrilor consiliului, ori la solicitarea prefectului, adresată preşedintelui Consiliului Judeţean în cazuri excepţionale, care necesită adoptarea de măsuri imediate, pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum şi pentru apărarea ordinii şi liniştii publice. Convocarea Consiliului judeţean se face, în scris, prin intermediul secretarului judeţului, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel mult 3 zile înaintea celor extraordinare. Alin. 4 - în caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor judeţului convocarea CJ se face de îndată». Celelalte dispoziţii nu au relevanţă vizavi de ceea ce vreau să spun. Am vrut numai să vă atrag atenţia asupra condiţiilor în care se poate suplimenta ordinea de zi în cadrul diferitelor tipuri de şedinţe pentru ca acestea să fie şi legale. Pentru că mai devreme sau mai târziu, ceea ce veţi dispune dumneavoastră aici va ajunge la avizul de legalitate", a declarat subprefectul. De o altă părere s-a arătat însă consilierul juridic al CJ Brăila, Mioara Duţu, prezentă în sală ca înlocuitor al secretarului judeţului Nicu Filote, aceasta acuzându-l pe Grosu de antepronunţare. "Nu mă antepronunţ cu nimic, am citat un text de lege. Atrag atenţia consilierilor asupra acestor dispoziţii legale, votul dumnealor este atributul fiecăruia, nu vreau să influenţez pe nimeni în niciun fel, ci doar să atrag atenţia asupra a ceea ce dispune legea", a mai completat Grosu.
Tot la capitolul texte de lege, atât Duţu cât şi consilierul Ionel Avram au dat citire articolului 43 din Legea 215. "Art. 43: «Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de Consiliul Local, în speţă, Consiliul Judeţean, la propunerea celui care în condiţiile articolului 39 a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente care nu pot fi amânate până la şedinţa următoare şi numai cu votul majorităţii consilierilor locali/judeţeni prezenţi». (...) Am argumentat şi se consemnează în procesul verbal, care sunt problemele urgente. Dumneavoastră sunteţi obligat să supuneţi la vot suplimentarea ordinii de zi şi dacă majoritatea consilierilor judeţeni prezenţi va hotărî altfel noi ne vom supune acelei majorităţi. Este curat democratic şi legal", a declarat Avram, bucurându-se de sprijinul juristei Consiliului.
Ovidiu Nechita a supus în cele din urmă la vot ordinea de zi a şedinţei de îndată aşa cum o anunţase de la bun început. Aceasta a picat însă, cu 7 voturi "pentru" din partea PNL, PDL şi a lui Marian Căpăţână, o abţinere a PNŢCD-istului Gheorghe Chiru şi un vot "împotrivă" din partea lui Silviu Radu. Atât PSD-iştii, PPDD-iştii şi cei 2 UNPR-işti nu au participat la vot, şedinţa finalizându-se într-un fiasco total şi cu zero rezultate. De precizat că la şedinţa de dimineaţă au fost prezenţi 26 de consilieri din 30, Neagu Jirlăianu (PNL), Gicu Mitache (PDL) şi Cătălin Dudulea (PER) fiind absenţi motivat, iar Bogdan Minescu (PNL) - nemotivat.

Runda 2: Lovitura din umbră a PSD

La scurt timp după încheierea şedinţei de îndată de la ora 10:00 PSD-iştii au început discuţiile în spatele uşilor închise şi au pus la cale planul pentru a-şi atinge obiectivul. Fără să ţină cont de prevederile Legii 215, aceştia au anunţat că au convocat o nouă şedinţă de îndată a CJ Brăila pentru ora 15:00, având 4 puncte pe ordinea de zi: repartizarea banilor către UAT-uri, eliberarea din funcţie a lui Nechita, numirea unui nou vicepreşedinte şi în cele din urmă, atribuirea prerogativelor depline ale preşedintelui consiliului. Interesant de menţionat este că la cea de-a doua şedinţă, prezidată tot de liberalul Ovidiu Nechita, nu au participat decât PSD-iştii, PPDD-iştii, UNPR-iştii, PNL-iştii şi Silviu Radu.

Discuţiile au fost reluate, însă vicepreşedintele liberal Ovidiu Nechita a ţinut să precizeze că o asemenea şedinţă de îndată nu îşi are rostul din moment ce a convocat o şedinţă ordinară pe data de 26 septembrie, în cadrul căreia se vor regăsi şi punctele invocate de grupul celor 18 consilieri. Chiar şi aşa, PSD-iştii au precizat că solicitarea lor pentru convocarea şedinţei a fost înregistrată înaintea celei a vicelui şi că ar trebui să se ţină cont de acest aspect. Liberalii au fost de acord să voteze doar punctul privind repartizarea banilor către localităţile din judeţ, însă PSD-iştii au anunţat că vor părăsi sala şi vor ţine şedinţa separat dacă ordinea de zi nu va fi supusă votului aşa cum a fost redactată. În cele din urmă, Nechita a declarat şedinţa închisă, însă grupul PSD, PPDD, UNPR şi Silviu Radu au părăsit Sala Mare de şedinţe a Palatului Administrativ, pentru a continua şedinţa în camera 404. După câteva minute de dezorientare, consilierii s-au răzgândit şi au hotărât să se întoarcă în Sala Mare, pe motiv că în cealaltă încăpere nu erau îndeplinite condiţiile unei bune desfăşurări a şedinţei. Astfel, odată întorşi, cei 18 consilieri au continuat sau au început o nouă şedinţa. Consilierul juridic Mioara Duţu a fost cea care a declarat deschisă şedinţa, consilierii votându-l pe Ionel Avram preşedinte de şedinţă.

Căutarea lui Nechita

După votarea în unanimitate a repartizării sumelor către unităţile administrativ - teritoriale, cei 18 consilieri au votat prin vot secret eliberarea din funcţie a lui Nechita. Interesant este că aceştia nu au scos urna de vot la vedere decât la finalul votului, întregul proces desfăşurându-se în spatele unei uşi închise. După votarea în unanimitate a eliminării din funcţie a vicepreşedintelui liberal, consilierii pucişti s-au lovit de o nouă problemă: obligativitatea de a-l informa pe Nechita de hotărâre. Astfel, după o pauză lungă, consilierii au reuşit să obţină semnătura liberalului, continuând astfel şedinţa. În cele din urmă, la propunerea PPDD-istului Ivan Cristian, aceştia l-au ales pe directorul economic al "Concivia", consilierul judeţean PSD Ionel Avram, ca vicepreşedinte al CJ Brăila, cu 18 voturi "pentru". A urmat apoi acordarea acestuia a prerogativelor preşedintelui, de asemenea prin vot secret. În ropote de aplauze, Avram şi-a preluat rolul în fruntea miniparlamentului judeţean. "Trebuie să ne desfăşurăm activitatea, asta este. Am vorbit acum câteva ore cu doamna prefect şi mi-a spus că nu ne putem juca cu un judeţ, unde sunt proiecte, programe, acţiuni care trebuie să se desfăşoare, unităţi subordonate. Sperăm să se depăşească situaţia asta. Iată că o lună de zile noi n-am funcţionat. (...) Vă mulţumesc şi să ştiţi că îmi asum o mare responsabilitate pentru perioada care urmează. Aş vrea să fie o perioadă temporară, până se rezolvă situaţia creată la nivelul Consiliului Judeţean şi vă asigur că îmi voi pune toată experienţa şi expertiza ca funcţionarea CJ-ului în perioada aceasta să se desfăşoare în condiţii normale", a declarat Avram, după ce a fost validat pe funcţia de vicepreşedinte în locul lui Nechita.
Cei 18 consilieri care au organizat "lovitura" de la CJ Brăila sunt: PSD-iştii Ionel Avram, Nicu Cireaşă, Valentin Marius Dobrotă, Stan Gheorghe, Emilia Marilena Meiroşu, Viorel Mortu, Marcel Motoc, Nicu Niţă, Ionel Epureanu, PPDD-iştii Bogdan Dumitru, Stelian Muşat, Tănase Iorgoveanu, Cristian Gabriel Ivan, Gheorghe Ernest Mocanu, Emilian Dumitriu, UNPR-iştii Gina Anton, Cosmin Ionuţ Răzmeriţă şi ex-PDL-istul Silviu Radu.

 
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii