Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* consilierul județean PNL Marian Căpățînă a vorbit, recent, despre scopul pe care alegerile interne de la nivelul partidului ar trebui să îl aibă * acesta candidează la președinția organizației municipale, însă a abordat și subiectul alegerilor județene, precum și a celor de la Centru * potrivit...
Citeste mai multe...
* europarlamentarul PSD Br ă ila, Mihai Tudose, a f ă cut ieri o vizit ă pe ș antierul podului suspendat peste Dun ă re, al ă turi de pre ș edintele CJ, Francisk Chiriac ș i de primarul Marian Dragomir * acesta s-a ar ă tat încântat de rapiditatea cu care evolueaz ă lucr ă rile * ș i ministrul...
Citeste mai multe...
* decizia a fost luată, astăzi, în Biroul Politic Local al PNL, la propunerea președintelui interimar al municipalei, Cătălin Canciu * informația ne-a fost confirmată de către mai multe surse din interiorul PNL * trebuie precizat totuși că potrivit acestora, decizia trebuie votată și în Comitetul...
Citeste mai multe...
* o filmare aerian ă cu cei doi piloni ai podului suspendat peste Dun ă re a fost publicat ă pe re ț elele de socializare ș i distribuit ă , recent, de ministrul Transporturilor, C ă t ă lin Drul ă * acesta s-a ar ă tat încântat de faptul c ă lucr ă rile podului merg ”cu toat ă viteza înainte”,...
Citeste mai multe...
* pre ș edintele interimar al PNL Br ă ila, C ă t ă lin Boboc, secretar de stat la Ministerul Muncii, sus ț ine c ă înainte de a se plânge c ă Guvernul nu a aprobat proiecte pentru jude ț ul nostru, pre ș edintele Consiliului Jude ț ean, Francisk Chiriac, mai bine ș i-ar fi f ă cut temele * acesta...
Citeste mai multe...
* potrivit informa ț iilor publicate de c ă tre Autoritatea Electoral ă Permanent ă (ROAEP) privind hot ă rârile adoptate de Biroul Electoral de Circumscrip ț ie Jude ț ean ă , nr. 43, comuna Viziru, doar cinci candida ț i s-au înscris în cursa electoral ă din 27 iunie * potrivit reprezentan ț ilor...
Citeste mai multe...
* potrivit procedurilor legale, Consiliul Local Municipal Br ă ila a aprobat rezultatul final de la concursul pentru managementul Teatrului ”Maria Filotti” * a ș a cum se ș tie, câ ș tig ă tor este regizorul Radu Leonard Nichifor * proiectul de hot ă râre a fost aprobat în ș edin ț a ordinar ă din...
Citeste mai multe...

Pagini