Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* membrii CLM Br ă ila au aprobat, recent, 12 proiecte de hot ă râri privind indicatorii tehnico-economici pentru modernizarea într-un fel sau altul a mai multor gr ă dini ț e din ora ș * în total este vorba despre 1.375.889,92 lei cu TVA Modernizări și reabilitări de grădinițe la Brăila...
Citeste mai multe...
* parlamentarul AUR, Ciprian Ciubuc, a transmis un punct de vedere agresiv la adresa noilor măsuri anunțate de Guvernul Florin Cîțu privind anumite avantaje pentru cei care se vaccinează împotriva COVID-19 * acesta susține că primește mesaje de la studenții de la OMF Iași, îngrijorați că nu vor fi...
Citeste mai multe...
* este mesajul transmis, ieri, de c ă tre organiza ț ia jude ț ean ă a PSD Br ă ila, care a criticat Guvernarea PNL-USR PLUS pentru abordarea haotic ă în privin ț a ajutoarelor promise mediului de afaceri * PSD-i ș tii br ă ileni sus ț in c ă de ș i fusese aprobat programul pentru digitalizarea IMM...
Citeste mai multe...
* consilierii jude ț eni au aprobat în cadrul ș edin ț ei ordinare din 28 aprilie contribu ț ia anual ă pe care institu ț ia o aloc ă pentru administrarea Patinoarului acoperit din Municipiu * este vorba despre 300.000 lei * cu aceast ă ocazie, consilierii jude ț eni ai PNL Br ă ila au dorit s ă ș...
Citeste mai multe...
* parlamentarul a vizitat, pe 28 aprilie, C ă minul ”Sfin ț ii Apostoli Petru ș i Pavel”, unde a oferit câteva daruri b ă trânilor caza ț i acolo * acesta ne-a precizat c ă a oferit cadouri ș i la o cas ă de copii * Alexandru Popa a afirmat c ă face astfel de gesturi de câ ț iva ani în perioada s ă...
Citeste mai multe...

Pagini