Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Matroana a fost o copilă orfană şi săracă, roabă în casa unei evreice cu suflet rău din oraşul grecesc Tesalonic. Stăpâna, rea din fire, îşi bătea joc de credinţa Matroanei şi căuta cu tot dinadinsul să o facă să se lepede de Hristos şi să meargă împreună cu ea la sinagogă. Când Pautilla, stăpâna...
Citeste mai multe...
Sfântul Arhanghel Gavriil este cel care a adus vestea cea bună Fecioarei Maria; el este cel care a vestit “taina cea din veac ascunsă” , este vestitorul Întrupării Fiului Lui Dumnezeu. Sfântul Arhanghel Gavriil este unul dintre cei şapte îngeri de mare sfat care stau înaintea Tronului Lui Dumnezeu...
Citeste mai multe...
Sfântul Vasile de Ancira a suferit multe prigoniri din pricina ereticilor arieni, în vremea domniei împăratului Constanţiu. A fost cunoscut creştinilor din vremea lui, mai ales pentru râvna sa întru apărarea dreptei-credinţe, ridicându-se chiar şi împotriva împăratului. La acea vreme, urmând la...
Citeste mai multe...
Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul, pe care-l prăznuim astăzi, a îmbrăţişat viaţa de sihastru încă din tinereţe. Nu se cunoaşte cu exactitate locul naşterii Sfântului Iacob şi nici eparhia pe care a păstorit-o. Se ştie, însă, că a fost episcop şi că, în vremea împăratului bizantin Constantin...
Citeste mai multe...
Dornici de înavuţire, păgânii arabi (sarazinii) au atacat În secolul al VIII-lea Mănăstirea Sfântului Sava cel Sfinţit, crezând că aceasta ar adăposti multe bogăţii. Pentru că nu au găsit bogăţiile la care se aşteptau, păgânii au hotărât să-i treacă prin ascuţişul sabiei pe vieţuitorii de acolo,...
Citeste mai multe...

Pagini