Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Se ştie că regele Irod este cel care a poruncit tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, la cererea Irodiadei. Ioan era întemniţat în castelul de la Maherus. Îl mustrase pe Irod pentru traiul nelegiuit cu Irodiada, soţia fratelui său. Turbând de furie, Irodiada a sfătuit-o pe Salomeea, fiica ei...
Citeste mai multe...
În vechime, pe timpul împăraţilor romani păgâni, au fost consemnate nenumărate persecuţii împotriva celor ce credeau în Domnul Iisus Hristos. Mulţi creştini, ucişi fără milă şi fără judecată, nu au mai fost îngropaţi, ci au fost lăsaţi pradă fiarelor sălbatice şi păsărilor. Alţi martiri au fost...
Citeste mai multe...
Sfântul Leon, Episcopul Cataniei, a trăit în timpul împăratului Heraclie (641-668 d.H.). Episcop al Cataniei, din Insula Sicilia, Leon se îngrijea neîncetat de săraci şi de bolnavi. La acea vreme, şi-a făcut apariţia în Catania vrăjitorul Eliodor, care înşela poporul cu diferite închipuiri. Acesta...
Citeste mai multe...
Sfinţii Apostoli Arhip, Filimon şi soţia sa, Apfia, au trăit şi au pătimit pentru Hristos în vremea sângerosului împărat roman Nero. Sfântul Apostol Arhip a fost episcop în marea cetate Colose, din provincia Frigia. Sfântul Apostol Filimon a fost convertit la creştinism de însuşi Sfântul Apostol...
Citeste mai multe...
Sfântul Leon, Episcopul Romei, cunoscut drept Papa Leon I al Cetăţii Eterne, este unul dintre sfinţii Bisericii Creştine primare (nedespărţite) ai primului mileniu creştin, pe care îi regăsim în Calendarul Ortodox. Sfântul Leon s-a născut în Italia, într-o familie de creştini cucernici. Ajungând...
Citeste mai multe...
Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron a dobândit cununa muceniciei în anul 306 d.H., în timpul persecuţiei contra creştinilor, declanşată de împăraţii Maximian şi Maximus. Teodor făcea parte din armata romană, când a izbucnit persecuţia în oraşul Amasia. Plin de râvnă, Teodor nu a vrut să ascundă că...
Citeste mai multe...
Astăzi, Biserica serbează pătimirea celor 12 Sfinţi Mucenici, în frunte cu Pamfil preotul. Aceştia erau din Cezareea Palestinei şi s-au mutat la Domnul la anul 308 d.H., în urma persecuţiilor împăratului Diocletian. Pamfil era preot al cetăţii şi se ocupa cu îndreptarea textului Noului Testament,...
Citeste mai multe...

Pagini