Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Despre Cuviosul Ioan, pe care-l prăznuim astăzi, se ştie că a urmat încă de tânăr calea monahală, fiind ucenicul Sfântului Grigorie Decapolitul. În timpul conflictului iconoclast, care a tulburat Biserica Creştină, umblând prin cetate, Sfinţii Ioan şi Grigorie Decapolitul îi întăreau pe creştini în...
Citeste mai multe...
Sfântul Mucenic Simeon a pătimit pentru Hristos în Persia, împreună cu peste o mie de creştini, la anul 341 d.H. Cronicile spun că, tot atunci, au primit moarte mucenicească Sfinţii Audel şi Anania, precum şi Ustazan, eunucul împăratului care i-a prigonit pe credincioşi. Sinaxarul ortodox prezintă...
Citeste mai multe...
Sfinţii Apostoli Aristarh, Pud şi Trofim făceau parte din ceata celor şaptezeci de Apostoli, aleşi de Mântuitorul Iisus Hristos şi trimişi la propovăduire. Potrivit tradiţiei, Sfântul Apostol Aristarh a fost episcop al Apameei din Siria. Sfântul Apostol Pavel, Apostolul Neamurilor, îl aminteşte în...
Citeste mai multe...
Cuviosul Părinte Pahomie s-a născut în jurul anului 1674, în satul Gledin din Ardeal, primind numele de botez Petru. A ajuns în Moldova, unde a fost primit ca frate la Mănăstirea Neamţului; acolo a parcurs, după rânduială, toate încercările duhovniceşti. În anul 1697, la vârsta de 25 de ani,...
Citeste mai multe...
Sfântul Mucenic Artemon a trăit pe vremea domniei împăratului roman Diocleţian, prigonitorul creştinilor, fiind preot în cetatea Leodiceea. Artemon a slujit în Biserica Domnului Hristos ca citeţ timp de 16 ani, ca diacon 28 de ani, iar ca preot încă 33 de ani. Când s-a pornit persecuţia împotriva...
Citeste mai multe...
Sfântul Calinic s-a născut la Bucureşti, pe 7 octombrie 1787. La vârsta de 20 de ani, a ajuns la Mănăstirea Cernica de lângă Bucureşti, iar pe 12 noiembrie 1808, la cererea duhovnicului său, tânărul Constantin devine “monahul Calinic”. Sfântul Calinic a fost ieromonah şi stareţ al Mănăstirii...
Citeste mai multe...
Aceşti patruzeci de mucenici din Africa, printre care se aflau Terentie, African, Maxim şi Pompie, au pătimit şi au trecut la Domnul în timpul domniei împăratului roman Decius, după ce au refuzat să lepede credinţa în Domnul Iisus Hristos şi să aducă jertfe idolilor. La acea vreme, guvernatorul...
Citeste mai multe...

Pagini