Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sfântul Sfinţit Mucenic Miron preotul a trăit în ţinutul Ahaia (Grecia), în timpul crudului împărat roman Decius, prgonitorul creştinilor (249-251 d.H.). La acea vreme, mai mulţi păgâni furioşi au intrat în biserica unde slujea cu devotament Sfântul Miron preotul, în ziua prăznuirii Naşterii...
Citeste mai multe...
Domnia lui Constantin Brâncoveanu a fost marcată de apariţia Bibliei în limba română, numită “de la Bucureşti”, în anul 1688. Domnitorul şi-a asumat rolul de protector al tiparului şi şcolilor din Muntenia, dar şi din Transilvania şi a înfiinţat o nouă Academie Domnească, transformând şcoala de la...
Citeste mai multe...
Sfântul Prooroc Miheia, pe care-l prăznuim astăzi, a făcut parte din tribul lui Iuda, fiind cunoscut şi sub numele de “Moresitul”, de la numele localităţii în care a văzut lumina zilei, Moreset. Plin de Duh Sfânt, Sfântul Prooroc Miheia a proorocit timp de 84 de ani, cu 660 de ani înainte de...
Citeste mai multe...
Sfântul Maxim Mărturisitorul a trăit pe vremea împăratului Constans, nepotul lui Iraclie. Filosof desăvârşit, Maxim s-a împodobit cu înţelepciune şi, lăsând toate avuţiile fratelui său, s-a făcut monah. Văzând Maxim cum creştea eresul monoteliţilor (care mărturiseau o singură voinţă în Domnul Iisus...
Citeste mai multe...
Sfinţii Mucenici Fotie şi Anichit au trăit şi au pătimit în vremea împăratului roman Diocleţian, prigonitorul creştinilor. Demnitar de vază al cetăţii Nicomidia, Sfântul Anichit a mărturisit fără teamă că este creştin chiar din momentul în care s-au declanşat persecuţiile şi torturile împotriva...
Citeste mai multe...
Sfântul Nifon s-a născut în ţinutul Peloponez din sudul Greciei, în perioada 1434-1440. A primit la botez numele Nicolae. Mai apoi, a fost tuns în cinul monahal de vestitul pustnic Antonie şi a primit numele de Nifon. În anul 1483, Nifon a fost chemat la slujirea arhierească, fiind urcat în scaunul...
Citeste mai multe...
fântul Lavrentie (Laurenţiu) a vieţuit şi a pătimit în secolul al III-lea de la Hristos. A fost arhidiaconul Episcopului Sixt al Romei. În timpul persecuţiei pornite împotriva creştinilor, Sixt a fost luat de păgâni pentru a fi judecat, împreună cu doi dintre diaconii săi, Felicissimus şi Agapitus...
Citeste mai multe...
Sfântul Apostol Matia este cel ales în ceata celor 12 Apostoli, în locul lui Iuda Iscarioteanul, prin tragere la sorţi. Sfântul Evanghelist Luca ne relatează acest episod în Faptele Apostolilor: “Şi au pus înainte pe doi: pe Iosif, numit Barsaba, zis şi Iustus, şi pe Matia. Şi, rugându-se, au zis...
Citeste mai multe...

Pagini