Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sfinţii Mucenici Leontie, Ipatie şi Teodul au pătimit pentru Hristos şi au dobândit mucenicia în anul 73 d.H., în vremea persecuţiei pornite contra creştinilor din imperiu de cezarul Adrian. Sfântul Leontie a fost comandant roman în oraşul Tripoli din Fenicia. Aflând cezarul că Leontie este creştin...
Citeste mai multe...
Sfântul Tihon, cel pe care-l prăznuim astăzi, a fost sfinţit în vechime episcop al cetăţii Amatundei din Insula Cipru. Tatăl său a fost brutar. Din istorisirea vieţii Sfântului Tihon aflăm că, fiind pus de tatăl său să vândă pâine, acesta o dăruia bucuros săracilor din cetate, fără nicio plată...
Citeste mai multe...
Sfântul Prooroc Amos s-a născut în localitatea Tecoa de lângă Betleemul Iudeii şi a trăit în secolul al VIII-lea înainte de Hristos. Până să fie ales prooroc de către Domnul Dumnezeu, Amos a păzit turmele de porci ale unui om bogat din Ierusalim. Începutul proorocirii lui a fost consemnat pe vremea...
Citeste mai multe...
Sfântul Prooroc Elisei a fost agricultor şi a trăit în vechiul Israel. Din poruncă dumnezeiască, Elisei a fost chemat de către Sfântul Ilie să fie, la rândul său, prooroc. Sfântul Ilie i-a împărtăşit lui Elisei revelaţia dumnezeiască şi I-a cerut cu lacrimi Domnului ca îndoit să-i dea acestuia...
Citeste mai multe...
Sfânta Muceniţă Achilina s-a născut şi a trăit în marea cetate Biblos din Palestina antică, din părinţi creştini. La vârsta de 7 ani, Sfânta Achilina cunoaştea deja toate tainele credinţei creştine, iar la 15 ani a început să le înveţe pe fetele de aceeaşi vârstă cu ea credinţa în Domnul Iisus...
Citeste mai multe...
Sfântul Apostol Vartolomeu a fost unul dintre cei 12 ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Împreună cu Sfântul Apostol Filip şi cu Mariami, sora acestuia, Vartolomeu a fost prezent în cetăţile din Siria şi Asia de Sus, propovăduind peste tot învăţătura Domnului Hristos. Mai apoi, Filip a fost...
Citeste mai multe...
Sfântul Sfinţit Mucenic Timotei, Episcopul Prusei, a trăit şi a pătimit pentru Hristos în timpul împăratului păgân Iulian Apostatul (361-363 d.H.), prigonitorul creştinilor. Pentru sfinţenia şi credincioşia sa, Timotei a primit de la Dumnezeu darul facerii de minuni. Amintim mai jos câteva din...
Citeste mai multe...
Sfântul Chiril s-a născut în jurul anului 370 d.H., în marele oraş Alexandria. A ales asceza în pustiu, alături de Sfântul Isidor Pelusiotul, pe care l-a numit “tată”. Chiril a fost hirotonit diacon şi apoi preot, de către unchiul său, Teofil. Alături de acesta, Sfântul Chiril a participat la...
Citeste mai multe...

Pagini