Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sfântul Mucenic Trifon a trăit în vremea împăraţilor romani Gordian şi Decius şi a primit moarte mucenicească în anul 250 d.H., prin tăierea capului. Este socotit de creştini drept ocrotitor al grădinilor, livezilor şi păsărilor, ca unul care îndepărtează insectele dăunătoare şi păzeşte culturile...
Citeste mai multe...
Se spune că, spre sfârşitul sec. al XI-lea, la Constantinopol, se iscase o mare dispută legată de cei trei ierarhi, creştinii întrebându-se care este mai mare: Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul sau Sfântul Ioan Gură de Aur. După câţiva ani de la declanşarea disputelor, cei trei...
Citeste mai multe...
Biserica nu cunoaşte cu exactitate data naşterii Sfântului Sfinţit Mucenic Ignatie Teoforul, dar se ştie cu certitudine data trecerii sale la cele veşnice: 20 decembrie 107 d. H. Sfântul Ignatie a fost ucenicul Sfântului Ioan Evanghelistul, împreună cu Policarp al Smirnei. Se crede că a fost...
Citeste mai multe...
Supranumit “Harpa Duhului”, Sfântul Efrem Sirul s-a născut în jurul anului 306 d.H., în Nisibis, Siria. În ciuda persecuţiilor lui Diocleţian şi a faptului că în Nisibis îşi aveau sălaş o mulţime de religii păgâne, Sfântul Efrem Sirul a crescut într-un mediu creştin cu adevărat autentic. Din imnele...
Citeste mai multe...
În ziua de 27 ianuarie, când se face pomenirea Aducerii moaştelor Sfântului Ioan Gură de Aur, se aminteşte, de asemenea, de acuzaţiile aduse de acesta împărătesei Eudoxia, care şi-ar fi însuşit pe nedrept via văduvei Calitropia. Sfântul Ioan Gură de Aur a fost izgonit de două ori din scaunul...
Citeste mai multe...
Cuvioasa Xenia era originară din Roma. Din dragoste pentru Hristos, ea a ales să fugă împreună cu două slujnice în Insula Cos, atunci când părinţii s-au hotărât să o mărite. A renunţat la numele Eusebia, adoptând un altul, “Xenia” (care se tâlcuieşte “străină”) vrând să arate că se înstrăinează de...
Citeste mai multe...
Sfântul Clement a vieţuit în localitatea de la care şi-a luat numele, Ancira (Galatia), pe vremea împăratului roman Valerian (253-259 d.H.). Mama sfântului, Sofia, creştină evlavioasă, l-a învăţat despre credinţa creştină. Tatăl lui Clement, care era necredincios, a murit pe când acesta era foarte...
Citeste mai multe...

Pagini