Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sfântul Ierarh Dosoftei s-a născut în anul 1624 la Suceava, primind la botez numele Dimitrie. A studiat mai întâi acasă, apoi la Iaşi, la Colegiul de la Trei Ierarhi, înfiinţat în timpul domniei lui Vasile Lupu. De acolo, s-a îndreptat spre Liov, unde a studiat la Şcoala Frăţiei Ortodoxe “Adormirea...
Citeste mai multe...
Sfântul Ierarh Spiridon, pe care-l sărbătorim astăzi, a trăit în secolul al IV-lea de la Hristos. S-a născut în jurul anului 270 d.H., în localitatea Aski din Cipru şi a fost păstor de oi. După moartea soţiei, Sfântul Spiridon a ales să ducă o viaţă de ascet, ajungând, mai târziu, Episcopul...
Citeste mai multe...
Originar din Tebaida Egiptului, Cuviosul Patapie a trăit în sec. al VII-lea de la Hristos. Văzând de timpuriu deşertăciunea lumii, Patapie a ales viaţa monahală, nevoindu-se mulţi ani în pustia Egiptului. Auzind oamenii despre virtuţile sfântului, au început să vină în număr mare la el, spre a...
Citeste mai multe...
Sfânta Muceniţă Filofteia, pe care-o cinstim astăzi, a trăit în sec. al XIII-lea, în sudul Dunării. Nu se ştie cu exactitate dacă provenea din neam de români (vlahi) sau de bulgari. Numele său în limba greacă înseamnă “iubitoare de Dumnezeu”. Pentru că a dovedit milă faţă de oamenii sărmani, pe...
Citeste mai multe...
Sfântul Sava cel Sfinţit a văzut lumina zilei pe vremea împăratului Teodosie cel Mic (403-450 d.H.). Originar din provincia Capadocia, Sava era fiul lui Ioan şi al Sofiei. La vârsta de 18 ani, l-a cunoscut pe monahul Eftimie, care l-a trimis la Cuviosul Teoctist, pentru a se desăvârşi în credinţă...
Citeste mai multe...
Sfânta Mare Muceniţă Varvara a trăit la Heliopolis, în timpul domniei împăratului roman Maximian (284-305 d.H.). Din pricina frumuseţii sale nemaivăzute, Varvara a fost închisă într-un turn chiar de către tatăl său, Dioscor, care era păgân şi care considera că poporul de rând nu este vrednic să...
Citeste mai multe...

Pagini