Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sfântul Cuvios Auxenţiu a fost dregător la curtea împăratului bizantin Teodosie cel Mic. El a îmbrăcat haina monahală şi a părăsit Constantinopolul, stabilindu-se pe un munte, lângă cetatea Calcedon (care, mai târziu, avea să se numească “Muntele lui Auxenţiu” ). Dorinţa sa fierbinte era aceea de a...
Citeste mai multe...
Devenit monah la vârsta de 18 ani, Cuviosul Martinian a petrecut 25 de ani în înfrânare şi rugăciune, vieţuind într-o peşteră din apropierea Cezareei Palestinei. Dumnezeu l-a învrednicit cu darul tămăduirii şi mulţi oameni au dobândit vindecare prin rugăciunile lui. Martinian a vindecat şi mulţi...
Citeste mai multe...
Contemporan al Sfinţilor Trei Ierarhi, Vasile, Grigorie şi Ioan, Sfântul Meletie a rămas în istoria Bisericii Creştine drept apărător al dreptei-credinţe în faţa ereziei ariene (ce nega divinitatea celei de-a doua Persoane a Sfintei Treimi). Originar din Armenia, Sfântul Meletie învăţase de mic...
Citeste mai multe...
Sfântul Mucenic Nichifor a trăit în secolul al III-lea d.H. şi era prieten cu preotul creştin Sapriciu. La vremea aceea, diavolul a semănat ură între cei doi prieteni, astfel încât nici nu mai doreau să se vadă la faţă. După un timp, Nichifor şi-a venit în fire şi a trimis câţiva prieteni la...
Citeste mai multe...
Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat a vieţuit către sfârşitul sec. al III-lea şi începutul sec. al IV-lea d.H. La acea vreme, împăratul roman Liciniu, ridicând prigoană asupra creştinilor, a ucis 40 de mucenici în Sevastia şi pe mulţi alţi creştini ce refuzau să se închine idolilor. Auzind că...
Citeste mai multe...
Sfântul Ierarh Vucol s-a născut în vecinătatea Smirnei şi a trăit pe vremea Sfinţilor Apostoli. El nu s-a mulţumit să ştie că există oameni care vestesc învăţătura Domnului Hristos ci, călăuzit de Duhul Sfânt, s-a implicat în lucrare şi a convertit la creştinism mulţime de păgâni. Vucol a fost...
Citeste mai multe...

Pagini