Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

* dac ă înainte de afi ș area rezultatelor finale jude ț ul nostru se afla pe locul 6 în ierarhia na ț ional ă la promovabilitatea în rândul seriei curente , dup ă contesta ț ii a reu ș it s ă urce pe podium * rata final ă de promovare este de 83,2%, mai mare în compara ț ie cu cea de anul trecut...
Citeste mai multe...
* promovabilitatea de 80,4% se înregistreaz ă în rândul candida ț ilor din seria curent ă , adic ă elevii care au absolvit liceul anul acesta * în ceea ce prive ș te rata de promovare pentru candida ț ii din seriile anterioare, aceasta este de 29,06% * în total, rata cumulat ă de promovare în jude...
Citeste mai multe...
* este vorba despre proba obligatorie a profilului ș i specializ ă rii, acolo unde absolven ț ii de Real au dat examen la Matematic ă , iar cei de la Uman la Istorie * ast ă zi se desf ă ș oar ă ultima prob ă scris ă a “examenului m ă turit ă ț ii” Absolvenții de liceu din Brăila au participat ieri...
Citeste mai multe...
* la nivelul judeţului Brăila s-au înscris 1.680 candidaţi, dintre care 1.445 din promoţia curentă, respectiv 235 candidaţi din promoţiile anterioare * prima probă care se desfăşoară astăzi este cea la Limba şi literatura română Examenul naţional de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021, începe...
Citeste mai multe...