Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

• ceea ce p ă rea s ă fie o banal ă varicel ă s-a transformat î n cel mai ur â t co ş mar pentru o feti ţă de 2 ani din Br ă ila • î n ianuarie, Giulia Ana Maria Badea a mers la un control la medicul de familie, iar dup ă o serie de analize ş i intern ă ri î n dou ă spitale din Capital ă copila a...
Citeste mai multe...