Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

În urm ă cu câteva zile înainte de a fi anun ț at ă marea relaxare de c ă tre pre ș edintele Klaus Iohannis, 74 de organiza ț ii culturale din România au adresat a doua scrisoare deschis ă c ă tre administra ț ia preziden ț ial ă , primului ministru, ministrului Finan ț elor ș i ministrului...
Citeste mai multe...
* reclam ă operatorii din sectorul cultural ș i arti ș tii români, doborâ ț i de pandemie ș i neglija ț i de autorit ă ț i Ieri am primit pe adresa redacției o scrisoare deschisă adresată președintelui țării semnată de 217 de organizatori de concerte, muzicieni, ingineri de sunet, actori, coregrafi...
Citeste mai multe...
* apreciaz ă Petronela-Alina Sulicu, directorul Centrului Jude ț ean pentru Conservarea ș i Promovarea Culturii Tradi ț ionale Brăila Într-un an cu activități atipice, cu măsuri de distanțare și tot felul de alte restricții, Cultura a fost Cenușăreasa acestor vremuri, iar artiștii, oamenii de...
Citeste mai multe...
• Secţia „Artă” a Muzeului Brăilei „Carol I” participă cu trei lucrări la proiectul expoziţional realizat de Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, alături de alte muzee din ţară Muzeul Brăilei „Carol I” este partener în proiectul expoziţional realizat de Institutul...
Citeste mai multe...

Pagini