Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* este vorba despre cms. ș ef D ă nu ț Lefter, aflat pe func ț ia de adjunct al ș efului IPJ Br ă ila, pe linie de investiga ț ii criminale, din februarie 2016 * de astazi, acesta a fost împuternicit ș ef al Brig ă zii de Combatere a Criminalit ăț ii Organizate Gala ț i, pentru 6 luni Unul dintre...
Citeste mai multe...
• posturile au fost ocupate în urma unui concurs susţinut la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti • cei doi au 42, respectiv 40 de ani • prim-adjunctul Georgel Burlacu activează în rândul pompierilor brăileni încă din 1995, în vreme ce adjunctul Daniela Cătălina Melinte a...
Citeste mai multe...
• potrivit noii metodologii, reprezentanţii autorităţilor locale nu mai fac parte din comisiile de concurs • aceştia nu vor mai avea dreptul de a da note candidaţilor şi vor participa la probe doar în calitate de observatori • modificări s-au făcut şi în ceea ce priveşte componenţa subiectelor, la...
Citeste mai multe...