Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* Grecia se preg ă te ș te s ă redeschid ă grani ț ele pentru turi ș tii români din 16 aprilie * cei care î ș i doresc s ă viziteze t ă râmurile elene trebuie s ă fac ă dovada c ă s-au vaccinat împotriva COVID-19, c ă au anticorpi dup ă ce au trecut deja prin boal ă sau s ă prezinte un test PCR...
Citeste mai multe...
* turi ș tii care vor petrece weekendul de 1 mai ș i Pa ș te pe litoral trebuie s ă respecte toate regulile * trebuie s ă poarte m ă ș ti în spa ț iile publice, s ă nu se înghesuie în magazine ș i pe terase ș i s ă intre în camere la ora 20.00 Va fi făcută o singură excepție. În noaptea de Paște,...
Citeste mai multe...
* patru dintre cele mai cunoscute ș i bine vândute specii de pe ș te din Delta Dun ă rii vor fi protejate, adic ă pot fi pescuite doar în competi ț ii sportive sau pentru distrac ț ie, iar apoi exemplarele trebuie eliberate înapoi în ap ă Somnul, șalăul, știuca și crapul din Deltă nu se vor mai...
Citeste mai multe...
* prima întâlnire a repezentan ț ilor industriei ospitali ă ț ii cu premierul Florin Cî ț u cu privire la revenirea la normalitate de la 1 iunie a avut loc ast ă zi * restaurantele ar urma s ă func ț ioneze la interior la o capacitate de cel mult 50%, iar reprezentan ț ii sectorului HoReCa spun c ă...
Citeste mai multe...
* 70 la sut ă din cuplurile care au vrut s ă se c ă s ă toreasc ă în ultimul an ș i-au amânat nun ț ile * ceilal ț i au f ă cut ceremonii restrânse, acas ă , cu familia. Industria nun ț ilor a func ț ionat în ultimele 12 luni la 5% din capacitate Șapte din zece nunți planificate în 2020 au fost...
Citeste mai multe...
* Pre ș edintele Klaus Iohannis a promulgat, mar ț i, proiectul de lege care prevede c ă ș i în cazul familiilor monoparentale sunt acordate zile libere pentru p ă rin ț i pentru supravegherea copiilor dac ă sunt suspendate sau limitate cursurile ș colare care presupun prezen ț a efectiv ă a...
Citeste mai multe...
* Premierul Florin Cî ț u a declarat într-o conferin ț ă de pres ă la Palatul Victoria, cu privire la închiderea magazinelor la ora 18.00, c ă lucrurile vor r ă mâne „a ș a cum sunt”, argumentând c ă m ă sura „d ă rezultate” * totodat ă , acesta sper ă ca de la 1 iunie s ă se poate discuta „despre...
Citeste mai multe...

Pagini