Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* cele mai afectate industrii de pandemia COVID-19, industria cultural ă , a ospitalit ă ț ii, arti ș tii independen ț i ș i lucr ă torii din industria spectacolelor au f ă cut front comun pentru a cere autorit ă ț ilor m ă suri clare pentru redeschiderea sectoarelor impactate de restric ț iile...
Citeste mai multe...
Ministrul de interne Lucian Bode a anun ț at luni diminea ț ă c ă va propune modificarea legii 55/2020 privind prevenirea ș i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru a putea fi suspendat ă activitatea unui agent economic dup ă ce a avut „una, dou ă , trei sanc ț iuni”. Bode a precizat că...
Citeste mai multe...
Carantina de la Timi ș oara s-a transformat într-un scandal politic. Raed Arafat, ș eful DSU, a decis s ă prelungeasc ă m ă sura pentru trei zile. Propunerea de continuare cu o s ă pt ă mân ă a carantinei nu avusese suficiente voturi pentru a fi adoptat ă în Consiliul Jude ț ean pentru Situa ț ii...
Citeste mai multe...
Valeriu Gheorghiță a vorbit la Digi24 despre determinarea nivelului de anticorpi formați după vaccinare. Medicul a spus că momentan nu există un demers național de măsurare a acestora, dar cel mai probabil se va lua în calcul și acest lucru. În plus, deocamdată nu există o metodă de determinare...
Citeste mai multe...
* ș eful Sec ț iei ATI a Spitalului jude ț ean din Sibiu a fost amendat cu 10.000 de lei * directorul de îngrijiri al institu ț iei a primit ș i el o sanc ț iune de 2.000 de lei Sunt măsuri luate de DSP, după controlul făcut în urma acuzațiilor grave lansate de doi foști asistenți. Aceștia spuneau...
Citeste mai multe...
* România va continua vaccinarea cu AstraZeneca, au decis reprezentan ț ii Comitetului Na ț ional de Coordonare a Activit ă ț ilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV), Ministerului S ă n ă t ă ț ii, Institutului Na ț ional de S ă n ă tate Public ă ș i ai Agen ț iei Na ț ionale a...
Citeste mai multe...
* ș efii înlocui ț i de la conducerea IPJ Bac ă u ș i a Poli ț iei din One ș ti au fost muta ț i în alte func ț ii de ș efi * adjunctul IPJ Bac ă u, care era la conducerea institu ț iei în ziua lu ă rii de ostatici încheiate cu o dubl ă crim ă , este acum comandant al Poli ț iei Municipiului Bac ă...
Citeste mai multe...
* Premierul Florin Cî ț u a spus c ă nu este de acord cu introducerea de excep ț ii pentru anumite profesii, precum cadrele didactice sau medicii, în proiectul de lege privind interzicerea cumulului pensie-salariu în sistemul de stat, informeaz ă Agerpres. „Am văzut proiectul, sunt câteva lucruri...
Citeste mai multe...

Pagini