Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* peste 300 de cl ă diri ale unit ă ț ilor sanitare cu paturi din România func ț ioneaz ă f ă r ă autoriza ț ie de securitate la incendiu, a spus, luni, ministrul S ă n ă t ă ț ii, Ioana Mih ă il ă * ea a subliniat c ă nu este vorba de unit ă ț i sanitare, ci de cl ă diri ale acestora ș i c ă...
Citeste mai multe...
* elevii vor reveni la ș coal ă din 5 mai, cu excep ț ia celor din clasele terminale, care se vor întoarce la ore din 10 mai, a declarat, luni, ministrul Educa ț iei, Sorin Cîmpeanu "Elevii vor reveni la școală în data de 5 mai. Este vorba despre toți elevii, cu excepția celor din clasele terminale...
Citeste mai multe...
* Ministerul S ă n ă t ă ț ii a publicat din gre ș eal ă în Monitorul Oficial o list ă cu 500 de medici cu tot cu numerele lor de telefon * ministrul interimar al S ă n ă t ă ț ii a anun ț at c ă retrage ordinul ș i-l va trimite f ă r ă anexa în care apare lista cu medici Carla Tănasie, jurnalist...
Citeste mai multe...
* Marcel Ciolacu, ș eful PSD, a anun ț at c ă partidul va depune o mo ț iune simpl ă împotriva ministrului S ă n ă t ă ț ii, Vlad Voiculescu, dup ă scandalul generat de evacuarea pacien ț ilor de la Spitalul Foi ș or din Capital ă * este vorba de a doua mo ț iune depus ă de opozi ț ie împotriva lui...
Citeste mai multe...

Pagini