Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Procurorii DNA au dispus luni punerea în mi ș care a ac ț iunii penale împotriva fostului premier C ă lin Popescu T ă riceanu, pe care îl acuz ă de luare de mit ă în valoare de 800.000 de dolari. Pre ș edintele Klaus Iohannis a aprobat cererea de încuviin ț are a urm ă ririi penale a lui T ă...
Citeste mai multe...
Premierul Florin Cî ț u spune c ă e nevoie de modificarea legii salariz ă rii bugetarilor, care s ă aduc ă mai mult ă eficien ț ă în instu ț iile de stat ș i în baza c ă reia veniturile s ă creasc ă în func ț ie de performan ț a angaja ț ilor. Ș i legea pensiilor ar trebui modificat ă , mai spune...
Citeste mai multe...

Pagini