Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ştiri învăţământ 

• evenimentul va fi sărbătorit astăzi, de ziua marelui poet naţional, al cărui nume îl poartă fosta şcoală nr.23 Sărbătoare mare la Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” Brăila! Unitatea de învăţământ sărbătoreşte împlinirea a 50 de ani de activitate şi performanţă în educaţie. Evenimentul va fi...
Citeste mai multe...
* distinc ț ia a fost acordat ă în semn de pre ț uire pentru rezultatele de excep ț ie ob ț inute în cei 150 de ani de activitate Școala Gimnazială “Ion Creangă” Brăila a fost decorată de Președintele României, Klaus Iohannis, cu Ordinul “Meritul pentru Învățământ” în grad de "Ofițer", prin...
Citeste mai multe...
* banii se acord ă în cadrul programului na ț ional de protec ț ie social ă “Burs ă profesional ă ” Veste bună pentru mii de elevi brăileni! Programul național de protecție socială „Bursa profesională”, care oferă lunar 200 lei elevilor din învățământul profesional, inclusiv cel dual pentru nivelul...
Citeste mai multe...
* agen ț ii economici br ă ileni vor s ă -i atrag ă pe tineri s ă înve ț e o meserie ș i au cerut înfiin ț area unei noi clase de înv ăță mânt dual * începând cu anul ș colar 2018-2019, la Colegiul “Edmond Nicolau”, absolven ț ii de gimnaziu pot opta pentru unul din cele 20 de locuri puse la b ă...
Citeste mai multe...
• la evenimentul organizat anual de Colegiul Naţional “Gh. M. Murgoci” s-au strâns 12.952 lei, bani ce îl vor ajuta pe Cristi să îşi plătească tratamentul “TÂRGOCI” e locul faptelor bune! E locul unde, anual, elevii Colegiului Naţional „Gh. M. Murgoci” reuşesc să facă un adevărat spectacol al...
Citeste mai multe...
• în preajma sărbătorilor, copiii din mai multe şcoli brăilene au organizat Târguri de Crăciun şi au donat sumele obţinute pentru ca adolescentul să îşi poată plăti tratamentul costisitor de care are nevoie • astfel, şcoala “Al. I. Cuza” i-a dăruit suma de 1.500 lei, iar şcoala “I. L. Caragiale”...
Citeste mai multe...

Pagini