Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

* evenimentul va avea loc joi, 21 octombrie * juriul este condus de profesorul Victor Chiriloaie, grafician, membru al Uniunii Arti ș tilor Plastici din România * în concurs sunt înscri ș i peste 300 de caricaturi ș ti de seam ă din 57 de ț ă ri ale lumii * peste 700 de lucr ă ri au fost trimise la...
Citeste mai multe...
* tema întâlnirii de mar ț i, 18 mai 2021, este Salonul Na ț ional de Plastic ă Mic ă Br ă ila, edi ț ia a XXII-a, care s-a desf ă ș urat în perioada februarie - aprilie 2021 Continuă seria întâlnirilor virtuale cu artiști plastici brăileni, inițiată de inimoasa echipă a Centrului de Creație Brăila...
Citeste mai multe...
* expozi ț ia „Arti ș ti români pe simeze interna ț ionale 3-Mestre”, Vene ț ia, a reunit lucr ă rile celor mai mari 120 de arti ș ti plastici români contemporani, inclusiv a celor stabili ț i în Italia * prof. Gheorghe Mosorescu a participat cu lucrarea „P ă trunderea tainei”, ulei pe pânz ă ,...
Citeste mai multe...
* pân ă în luna iunie, br ă ilenii pot admira zecile de lucr ă ri de grafic ă expuse la Galeria de Art ă din Pia ț a Traian * au expus lucr ă ri membrii Uniunii Arti ș tilor Plastici din România - Filiala Br ă ila, inclusiv Gheorghe Mosorescu, Svetlana Potâng ă , Hugo M ă r ă cineanu, Florentina...
Citeste mai multe...
* peste 400 de arti ș ti plastici din toat ă ț ara ș i-au expus crea ț iile la Galeriile de Art ă din Pia ț a Traian * este cel mai mare eveniment de acest gen din România * "Este o victorie a noastr ă , a br ă ilenilor", a spus prof. Hugo M ă r ă cineanu, prezent la eveniment * "Cu toate c ă...
Citeste mai multe...
* originar din Drobeta - Turnu Severin, profesorul Gheorghe Mosorescu participă la Bienala "Gheorghe Anghel", Ediţia a III-a * evenimentul reuneşte 20 de artişti plastici consacraţi Profesorul Gheorghe Mosorescu, preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici din România - Filiala Brăila, expune, pentru...
Citeste mai multe...
* preşedintele filialei b răilene a Uniunii Artiştilor Plastici din România a expus peste 40 de tablouri de mari dimensiuni, realizate pe pânză, la Palatul Culturii "Teodor Costescu" din Drobeta Turnu Severin * expoziţia va fi deschisă până la jumătatea lunii octombrie * concomitent, reputatul...
Citeste mai multe...
• 26 de pictori, sculptori, designeri şi tapiseri, membri ai Uniunii Artiştilor Plastici din România - Filiala Brăila şi-au expus creaţiile la Galeriile de Artă • artiştii un păstrat un moment de reculegere pentru regretatul Radu Pencea, trecut la cele veşnice pe 29 august • “Fiecare expozant este...
Citeste mai multe...

Pagini