Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

A fost aprobat Regulamentul privind autorizarea spatiilor de depozitare pentru produsele agricole

Regulamentul privind autorizarea spatiilor de depozitare pentru produsele agricole a fost aprobat luna aceasta prin Ordin al ministrului Agriculturii, nr. 222/2006. Acesta stabileste procedurile pentru acordarea autorizatiei de depozit spatiilor de depozitare pentru produse agricole, conditiile tehnice minime pe care trebuie sa le Indeplineasca spatiile de depozitare, procedurile referitoare la suspendarea autorizatiei de depozit pe perioada necesara remedierii deficientelor sau la anularea acesteia.
Autorizatiile de depozit se acorda la cererea operatorilor economici persoane juridice care detin In proprietate sau In administrare spatii de depozitare pentru produse agricole si care Indeplinesc conditiile pentru acordarea acestora prevazute in regulament. Autorizatiile de depozit se acorda pentru fiecare unitate de depozitare, cu nominalizarea acesteia si cu indicarea tipurilor de spatii de depozitare si a capacitatilor.
Verificarea modului de Indeplinire a conditiilor legale pentru acordarea autorizatiei de depozit se face de catre reprezentanti ai directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala, Imputerniciti prin decizie a directorului executiv. La desfasurarea actiunilor de control participa In calitate de observator si un reprezentant al asociatiilor de profil interesate.

Procedura de acordare a autorizatiei de depozit

In vederea obtinerii autorizatiei de depozit, operatorii economici care detin In proprietate sau In administrare spatii de depozitare Inainteaza directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala, pe a caror raza administrativ-teritoriala sint amplasate spatiile In cauza cererea-tip pentru acordarea autorizatiei de depozit. Cererea-tip este Insotita de Fisa tehnica a unitatii de depozitare, care cuprinde conditiile minime necesare pentru autorizare, completata de solicitant pe propria raspundere. Cele doua documente se Inregistreaza In Registrul de evidenta a cererilor pentru acordarea autorizatiilor de depozit, care se deschide la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala. Reprezentantii Imputerniciti ai directiilor pentru agricultura verifica la fata locului, la unitatile de depozitare pentru care s-a solicitat acordarea autorizatiei de depozit, realitatea datelor Inscrise In Fisa tehnica completata de solicitant, iar rezultatul verificarilor se Inscrie In raportul de evaluare, care constituie actul In baza caruia se poate acorda autorizatia de depozit.
In cazul In care se constata ca nu sint Indeplinite toate conditiile aplicabile fiecarei unitati de depozitare, necesare acordarii autorizatiei de depozit, aceasta se mentioneaza detaliat In raportul de evaluare la rubrica "Mentiuni speciale", cu precizarea de comun acord cu operatorul economic a termenelor de remediere. Ele constituie motivatia neacordarii autorizatiei de depozit. Dupa remedierea deficientelor constatate, operatorul economic poate Inainta o noua solicitare de acordare a autorizatiei de depozit.
Nerespectarea conditiilor care au stat la baza acordarii autorizatiei de depozit se sanctioneaza conform OUG nr. 12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale. Autorizatia de depozit se anuleaza si In cazul schimbarii profilului de activitate al unitatii de depozitare, precum si la schimbarea operatorului economic care detine In proprietate sau In administrare unitatea In cauza.
Categorie articol: 

Din cauza unor probleme ce țin de platforma Facebook, secțiunea “Comentarii” de pe platforma noastră online nu este, pentru moment, funcțională. Ne cerem scuze pentru acest incovenient și sperăm că situața va fi rezolvată cât mai curând.

Va puteți exprima opiniile, în continuare, pe pagina Facebook a cotidianului nostru,

https://www.facebook.com/Obiectiv.VoceaBrailei

Like / Share

Comentarii