Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Au fost dublate amenzile pentru incalcarea normelor sanitar-veterinare

A intrat in vigoare, in urma cu trei saptamini, un nou act normativ privind sanctionarea faptelor de incalcare a legislatiei si normelor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor. Marirea cuantumului amenzilor vine la mai putin de un an de la intrarea in vigoare a HG nr. 984/2005, privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, respectiv primul act normativ de pe acest segment al contraventiilor armonizat aproape complet cu legislatia europeana.
Astfel, daca in baza hotaririi din 2005, inspectorii puteau aplica, indiferent de statutul juridic al faptuitorului, persoana fizica sau societate comerciala, amenzi cuprinse intre 300 si 10.000 RON (intre 3 milioane si 100 milioane de lei vechi), conform HG nr. 679/2006, desi faptele sint incadrate identic, sanctiunile sint clar delimitate pe persoane fizice si persoane juridice, si pot ajunge pina la 10.000 RON (100 milioane de lei vechi) pentru persoane fizice si 20.000 RON (200 milioane de lei vechi) pentru agentii economici persoane juridice.

Taranii sanctionati mai blind decit exploatatiile agricole cu statut juridic

Conform HG 679/2006, abateri precum introducerea fara documente sanitare veterinare a altor animale In efectivele existente, exploatatii de animale sau gospodarii ale populatiei ori In turmele constituite pe pasuni, precum si neanuntarea consiliilor locale In termen legal In vederea Inscrierii In registrele agricole a oricaror schimbari In efectivele de animale si a produsilor obtinuti de la acestea; absenta sau pastrarea necorespunzatoare a Registrului de exploatatie; nepredarea marcilor de identificare auriculara/crotaliilor, de la animalele sacrificate sau moarte; neanuntarea imediata a medicului veterinar despre suspiciunea sau aparitia unei boli transmisibile la animale, precum si Instrainarea sau neizolarea animalelor bolnave ori suspecte de boala; neamenajarea si neIntretinerea, conform normelor sanitare veterinare, a locurilor de adunare si stationare temporara a animalelor In tirguri, centre de colectare, expozitii etc.; neInregistrarea animalelor In Registrul agricol al primariilor, sau nepunerea la dispozitia autoritatii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, la cererea acesteia, a datelor privind miscarea efectivelor de animale pe specii, constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1.500 RON (5 - 15 milioane de lei vechi), In cazul faptelor savirsite de persoanele fizice. Aceleasi abateri savirsite de persoane juridice insa sint sanctionate cu amenda de la 5.000 la 7.500 RON (50 - 75 milioane de lei vechi).
Neanuntarea autoritatilor Inaintea executarii tratamentelor fitosanitare pentru combaterea bolilor si daunatorilor din culturile agricole este tot contraventie si se sanctioneaza cu amenzi de la 2.000 la 3.000 RON, In cazul persoanelor fizice, respectiv cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 RON, In cazul persoanelor juridice. Pentru aceasta fapta vechiul act normativ prevedea o amenda de maxim 3.000 RON (30 milioane de lei vechi).

Incalcarea masurilor de carantina costa pina la 200 milioane de lei vechi

Amenzi de pina la 3.000 RON (30 milioane de lei vechi), in cazul persoanelor fizice, sau 20.000 RON (200 milioane de lei vechi), persoane juridice, sint aplicate si pentru nerespectarea restrictiilor sanitare veterinare In zonele de protectie antiepizootica sau neaplicarea si nerespectarea masurilor de profilaxie generala si specifica, dispuse de autoritatile sanitare veterinare In exploatatiile de animale si In unitatile de procesare; neaplicarea si neexecutarea de catre proprietarii sau detinatorii de animale a masurilor de asanare a unor focare de boli transmisibile; neinstituirea masurilor de carantina In termenele si In conditiile prevazute de normele sanitare veterinare si/sau nerespectarea acestora In cazul bolilor transmisibile declarate oficial; iesirea/intrarea persoanelor sau scoaterea/introducerea unor animale si a oricaror produse si materiale care pot constitui vectori pentru bolile infectocontagioase ale animalelor; refuzul sau Impiedicarea de catre proprietarii ori detinatorii de animale a taierii sau uciderii, dupa caz, a animalelor bolnave ori suspecte de boli transmisibile la animale, precum si a confiscarii si distrugerii produselor si subproduselor provenite de la acestea sau a altor obiecte contaminate, In scopul lichidarii focarelor si prevenirii difuzarii bolilor transmisibile.
Tot o abatere extrem de grava, si deci sanctionata pe masura, cu pina la 20.000 RON este considerata si neindeplinirea conditiilor de functionare prevazute de legislatia sanitar-veterinara de catre operatorii economici, persoane fizice sau juridice, a caror activitate se desfasoara In baza declaratiei pe propria raspundere, In plus, in acest caz contravenientii risca si suspendarea activitatii pina la data remedierii deficientelor constatate. "In toate aceste cazuri amenzile au crescut considerabil. Din punctul nostru de vedere insa, important nu este sa acordam amenzi, important este ca toate aceste persoane sa constientizeze importanta respectarii legislatiei, atit pentru profitabilitatea afacerii, pentru siguranta alimentara si bunastarea animalelor, mai ales ca pina la 1 ianuarie 2007 mai este foarte putin, iar Uniunea Europeana are prevederi extrem de clare dar si de dure si, mai ales, nu face rabat pe acest domeniu", a precizat Nita Caragata, purtator de cuvint al Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Braila.

Chinuirea animalelor poate fi amendata si cu pina la 50 milioane de lei

Actul normativ prevede sanctiuni usturatoare, de pina la 10 milioane pentru persoanele fizice si de pina la 50 milioane pentru cele juridice, pentru transportul animalelor fara documente si fara respectarea normele sanitar - veterinare, vinzarea - cumpararea, donarea sau luarea - primirea de animale care nu au documente de sanatate, pentru utilizarea in hrana animalelor a unor produse alterate, Inghetate, mucegaite. Amenzi extrem de mari, insa, de pina la 200 milioane de lei vechi, sint prevazute pentru producerea, punerea pe piata, comercializarea sau utilizarea In practica veterinara a unor produse medicinale de uz veterinar, substante active sau a altor produse neavizate, neomologate, neautorizate sau neInregistrate In registrul national al medicamentelor si produselor de uz veterinar. Si tot pentru asigurarea protectiei si bunastarii animalelor, actul normativ prevede amenzi substantiale, de la 3 la 100 milioane de lei, pentru lovirea, chinuirea, parasirea sau cresterea animalelor in conditii improprii, sau chiar pentru folosirea la tractiune a cabalinelor si bovinelor sub virsta de 2 ani.
Pina la 50 milioane de lei poate ajunge amenda si in cazul in care este permis accesul ciinilor in exploatatiile de animale si In unitatile care prelucreaza, depoziteaza sau valorifica produse de origine animala, In piete, In tirguri si In alte locuri publice, cu exceptia ciinilor de serviciu ai MAI si MApN, a ciinilor Insotitori, special pregatiti pentru persoane cu handicap.

Amenzi usturatoare si pentru sectorul alimentar

Si in domeniul productiei, prelucrarii, depozitarii si comercializarii
produselor alimentare si subproduselor animale noul act stabileste amenzi usturatoare. De exemplu, comercializarea carnii prin substituirea speciei, taierea pentru consumul uman a animalelor bolnave, suspecte de boli transmisibile sau parazitare si comercializarea carnii si subproduselor obtinute, In alte conditii decit cele stabilite de medicul veterinar oficial se sanctioneaza cu amenda de pina la 50 milioane de lei. Nerespectarea fluxului tehnologic si nedelimitarea zonelor curate de cele murdare, prelucrarea sau introducerea carnii si materiilor prime de origine animala neexpertizate sanitar veterinar In unitatile de procesare, precum si comercializarea carnii fara efectuarea expertizei sanitare veterinare sint sanctionate cu amenda de la 150 la 200 milioane de lei, fata de 25 - 30 milioane de lei, cit prevedea vechiul act normativ.
Pina la 100 milioane de lei ajung si amenzile in cazul scoaterii de sub restrictii sanitare veterinare a marfurilor supuse sechestrului veterinar, fara acordul scris al autoritatii sanitare veterinare sau returnarea produselor alimentare, indiferent de starea lor de calitate de catre agentii economici care valorifica aceste produse furnizorilor sau producatorilor.
Folosirea ustensilelor si a recipientelor de lucru In stare deteriorata In activitatea de alimentatie publica si colectiva precum si refolosirea veselei, paharelor si a tacimurilor de unica folosinta se sanctioneaza cu amenda de pina la 50 milioane de lei.
"Agentii economici sau gospodarii nu trebuie sa fie speriati, sint abateri grave in primul rind de la normele sanitare, dar si de la normele bunului simt" a incheiat Caragata.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii