Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

• pentru anul 2018 sunt disponibile 50 de posturi în domeniul hotelier- gastronomic, fast-food, producţie industrială şi servicii • înscrierile se fac până pe 9 februarie, la consilierul EURES din cadrul AJOFM Brăila A început perioada de înscriere a studenţilor care doresc să aplice pentru un job...
Citeste mai multe...
• joi, 25 octombrie, pe tot continentul se sărbătoreşte “Ziua Europeană a Justiţiei Civile” • Tribunalul Brăila organizează, cu acest prilej, manifestări menite să consolideze “relaţia de încredere dintre magistraţi şi cetăţeni” Cu prilejul sărbătoririi Zilei Europene a Justiţiei Civile, Tribunalul...
Citeste mai multe...
• organizaţiile studenţeşti au reacţionat şi cer remedierea situaţiei Î ncep â nd cu anul universitar 2017-2018, studen ţ ii cu v â rsta de peste 26 de ani nu mai pot beneficia de gratuitate la transportul feroviar intern, î n urma unei decizii a Ministerului Educa ţ iei. Asta de ş i, conform unei...
Citeste mai multe...
„Dac ă e un lucru pe care Rom â nia trebuie s ă -l î nve ţ e dup ă at â ţ ia ani de tranzi ţ ie este s ă valoriz ă m succesul. Face ţ i o facultate ca s ă reu ş i ţ i î n via ţă. Învăţaţi carte, ajutaţi Rom â nia să se ridice!” – a fost mesajul ministrului Educaţiei, Liviu Pop, transmis ieri...
Citeste mai multe...
• după prima etapă de admitere, pentru cele 185 de locuri scoase la concurs pentru cele patru specializări s-au înscris doar 73 de absolvenţi • dacă la Inginerie sunt destule locuri libere, Agronomia s-a dovedit atractivă, la fel ca anul trecut Facultatea de Inginerie şi Agronomie din Brăila are...
Citeste mai multe...
• în total, la “Dunărea de Jos” din Galaţi sunt scoate la concurs 3.790 locuri, din care 1.748 la buget şi 1.590 cu taxă • la Universitatea din Bucureşti sunt disponibile peste 10.000 de locuri, iar la Politehnică peste 6.000 • Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj, numai la buget, are circa 5.000...
Citeste mai multe...
• pentru reabilitarea parcului de joacă din Chercea, care pe vremuri era vestit în tot oraşul, doi studenţi norvegieni la arhitectură au propus câteva soluţii neconvenţionale • proiectul acestora a câştigat un concurs de urbanism sponsorizat de o importantă bancă, primind astfel o finanţare de 30...
Citeste mai multe...
Conştienţi că mulţi dintre studenţii noştri vin din afara municipiului Galaţi şi au nevoie de cazare la standarde cât mai ridicate, punem foarte mare accent pe acest aspect. Campusurile din Galaţi însumează 11 cămine studenţeşti, cu o capacitate totală de peste 3.000 de locuri. în ultimii ani,...
Citeste mai multe...

Pagini