Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Contemporan al Sfinţilor Trei Ierarhi, Vasile, Grigorie şi Ioan, Sfântul Meletie a rămas în istoria Bisericii Creştine drept apărător al dreptei-credinţe în faţa ereziei ariene (ce nega divinitatea celei de-a doua Persoane a Sfintei Treimi). Originar din Armenia, Sfântul Meletie învăţase de mic...
Citeste mai multe...
Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul s-a născut în familia preotului Zaharia din cetatea Orini. Mama sa, Elisabeta, era din seminţia lui Aaron. Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul i-a fost vestită de către Arhanghelul Gavriil preotului Zaharia, pe când slujea la templu. Pentru că nu a dat crezare celor...
Citeste mai multe...
Tăierea împrejur cea după trup a Domnului nostru Iisus Hristos se prăznuieşte până astăzi pentru a arăta că Domnul întru toate a luat trup asemenea nouă şi S-a supus rânduielilor Legii şi că nimic nu a stricat din cele vechi, ci doar a împlinit toate. Mântuitorul Hristos a primit aceasta pentru a...
Citeste mai multe...

Pagini