Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* ultimul focar activ, confirmat în comuna Tudor Vladimirescu, va fi stins în acest sfâr ș it de s ă pt ă mân ă * exist ă , îns ă , pericolul reapari ț iei focarelor, deoarece înc ă exist ă cazuri identificate în efectivele de porci mistre ț i de pe raza jude ț ului Ultimul focar de pestă porcină...
Citeste mai multe...
* acesta a fost depistat pe raza localit ă ț ii Tudor Vladimirescu, într-o gospod ă rie unde erau crescu ț i 10 porci * toate exemplarele au fost eutanasiate, s-au f ă cut dezinfect ă ri la fa ț a locului, iar timp de 45 de zile vor fi în vigoare restric ț ii specifice, pe o raz ă de 10 kilometri...
Citeste mai multe...
* din 16 focare existente la ora actuală, 14 au aproape finalizate procedurile de eliminare a virusului * odată cu ridicarea restricțiilor va putea fi reluată comercializarea porcilor și a cărnii de porc în localitățile unde există focarele respective * veterinarii atrag atenția că brăilenii care...
Citeste mai multe...
• în momentul de faţă, există 13 focare depistate în gospodării din Măraşu, Stăncuţa, Gropeni, Frecăţei, Tătaru şi municipiul Brăila • în plus, mai există focarul încă nestins în crescătoria de porci a Penitenciarului Brăila • în total, 654 de porci au fost eutanasiaţi, iar proprietarii urmează să...
Citeste mai multe...
• temuta boală pentru care nu există niciun tratament a început din nou să facă ravagii pe teritoriul judeţului nostru dar şi în multe alte zone din ţară • de la sfârşitul lunii iunie şi până în prezent, au apărut şapte focare în gospodăriile populaţiei şi unul în crescătoria Penitenciarului Ca şi...
Citeste mai multe...
• după ce a afectat ferme de păsări din Polonia, Slovacia şi Ungaria, temutul virus a ajuns şi la noi în ţară, primele focare fiind confirmate în judeţul Maramureş • DSVSA Brăila anunţă o serie de măsuri menite să prevină introducerea virusului pe teritoriul judeţului nostru În ultimii doi ani,...
Citeste mai multe...

Pagini