Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* Ministrul Educa ț iei a revenit asupra propunerilor de a modifica structura anului ș colar, la doar dou ă zile dup ă ce le anun ț ase * concret, vacan ț a de prim ă var ă va fi de doar dou ă s ă pt ă mâni pentru elevii din clasele terminale care sus ț in examenele na ț ionale, iar celelalte dou ă...
Citeste mai multe...
* este vorba despre clasele de a IX-a început de ciclu liceal de la filiera teoretică, tehnologică, învățământ profesional și vocational * decizia a fost luată de Ministerul Educației și urmează să fie aplicată din anul școlar viitor * măsura adoptată ”stinge” astfel conflictul din ultimele zile...
Citeste mai multe...
* inspectorul ș colar general, prof. Viorel Botea, ne-a declarat c ă to ț i cei care au f ă cut solicitare au primit un astfel de dispozitiv * mai mult, Botea sus ț ine c ă ISJ Br ă ila mai are un stoc tampon de peste 200 de tablete care, în urma unei reverific ă ri, vor putea fi distribuite celor...
Citeste mai multe...
• şcolile în care sunt organizate secţii de votare îşi vor suspenda cursurile pe 26, 27 şi 28 septembrie, potrivit unui anunţ al ministrului Educaţiei • autorităţile au luat această decizie pentru a avea timp să dezinfecteze toate sălile de clasă Alegerile locale de duminică, 27 septembrie, închid...
Citeste mai multe...

Pagini