Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* unitatea încearc ă , pentru a treia oar ă , s ă g ă seasc ă o firm ă care s ă se ocupe de expertiz ă ș i s ă propun ă o solu ț ie tehnic ă pentru asigurarea leg ă turii directe între s ă lile de opera ț ie ș i noua sec ț ie de Terapie * cele 6 luni date ca termen pentru rezolvarea problemei de c...
Citeste mai multe...
• zilele trecute, instanţa superioară a admis contestaţia procurorilor şi a menţinut arestul la domiciliu pentru Ciolcă Dan Ştefan, Craiu Dan Lucian, Surueanu Virgil , Ştergărel Constantin şi Bibic Marius Mărgărit • anterior, la Tribunalul Galaţi, măsura fusese înlocuită cu cea a controlului...
Citeste mai multe...