Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Străzi reabilitate cu 2,1 milioane lei la Găiseanca

Un nou proiect finanţat din banii lui Dragnea, celebrul Program Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) este lansat zilele acestea în judeţul nostru: reabilitarea a două străzi din localitatea Surdila Găiseanca (strada Satu Vechi - 1381,59 m şi strada Morii - 458,48 m) pe o lungime totală de 1,8 km. Potrivit anunţului lansat zilele acestea în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) autoritatea contractantă este Primăria comunei Surdila Găiseanca, iar valoarea estimată a contractului este de 2,198 milioane lei fără TVA, adică undeva la mai mult de 1 milion lei per kilometru de drum reabilitat. Pe lista programelor din judeţul nostru ce au prins finanţare în PNDL se numără şi proiectul de la Găiseanca care beneficiază de alocare prin PNDL de 250.000 lei, diferenţa de bani fiind suportată de la bugetul Consiliului Judeţean.
Revenind la procedura achiziţiei publice de la UAT Surdila Găiseanca, firmelor interesate li se solicită să depună o garanţie de participare în cuantum de 42.500 lei, iar în final câştigătorul va constitui o garanţie de bună execuţie reprezentând 10% din valoarea contractului. Vor fi eligibili în cadrul procedurii ofertele venite din partea unor companii care fac dovada că în anii 2011 - 2013 au realizat o cifră de afaceri medie globală de minim 4 milioane lei. De asemenea ofertanţii trebuie să dovedească faptul că în ultimii 5 ani au executat lucrări similare în cadrul unor contracte cu valoare de cel puţin 2 milioane lei. Tipul procedurii aleasă pentru atribuirea acestui contract este "cerere de ofertă" cu unic criteriu de atribuire "preţul cel mai scăzut". Data limită de depunere a ofertelor este miercuri 3 septembrie ora 10.00, iar o oră mai târziu la sediul autorităţii contractante se vor deschide plicurile cu oferte.
PNDL este coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale, iar obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul acestuia sunt lucrări care vizează mai multe domenii specifice inclusiv drumuri de interes public. Programul se finanţează din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual în bugetul MDRAP, precum şi din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare.

 
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii