Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* consilierii municipali au hotarât, recent, s ă îi închirieze spa ț iul de pe Calea C ă l ă ra ș ilor nr. 62 (unde func ț ioneaz ă ș i sediul PNL Br ă ila) deputatului Alexandru Popa, pe durata mandatului s ă u * în anii anteriori, locul a fost destinat cabinetului parlamentar al lui Vasile Varga...
Citeste mai multe...
* în cadrul celei mai recente ș edin ț e ordinare a CJ Br ă ila, liberalul Cristian Pricop l-a rugat pe pre ș edintele Francisk Chiriac s ă stabileasc ă orele lucr ă rilor plenului un pic mai matinal * acesta s-a plâns c ă o ș edin ț ă fixat ă la ora 11:00 îi d ă peste cap tot programul de la...
Citeste mai multe...
• MOL România anunţă că finanţează cu 400.000 lei proiecte de terapie emoţională şi intervenţie psihosocială adresate acestor copiii • suma maximă care poate fi accesată pentru finanţarea unui proiect este de 25.000 de lei • ONG-urile interesate pot formula online o solicitare de finanţare până la...
Citeste mai multe...

Pagini