Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Spitalul Judeţean angajează un medic internist şi un obstetrician-ginecolog

• candidaţii trebuie să achite o taxă de concurs de 150 lei • înscrierile se fac până pe 29 decembrie 2018

 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila are nevoie de doi medici, pentru specialităţile Medicină Internă şi Obstetrică-Ginecologie, drept pentru care a scos la concurs două posturi cu normă întreagă. La concurs se pot prezenta medicii cu drept de liberă practică, specialişti sau primari confirmaţi în specialitatea respectivă şi rezidenţi aflaţi în ultimul an de pregătire în specialitate.

Candidaţii trebuie să achite o taxă de concurs în valoare de 150 lei, iar chitanţa se va ataşa dosarului de concurs. Dosarul va mai conţine următoarele documente: cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să candideze, copie xerox a diplomei de licenţă şi a certificatului de specialist sau primar pentru medici, respectiv adeverinţă de confirmare în grad pentru biologi, biochimişti sau chimişti, copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs, dovada că nu a fost sancţionat conform Legii 95/2006, acte doveditoare pentru calcularea punctajului, cazierul judiciar, certificatul medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic şi copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Tematica de concurs este cea prevăzută pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului. Înscrierile se fac la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă, Şos. Buzăului, nr. 2, până pe 29 decembrie, urmând a fi stabilită data examenului.
Categorie articol: 

Comentarii