Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* s-au afișat rezultatele reexaminării pentru ocuparea postului de conducere al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Brăila, iar nota singurului candidat admis la proba scrisă, nu este de trecere * candidatul de la Brăila a obținut aceeași notă de 4 și a fost, din nou, declarat respins * rămâne...
Citeste mai multe...
* potrivit procedurilor legale, Consiliul Local Municipal Br ă ila a aprobat rezultatul final de la concursul pentru managementul Teatrului ”Maria Filotti” * a ș a cum se ș tie, câ ș tig ă tor este regizorul Radu Leonard Nichifor * proiectul de hot ă râre a fost aprobat în ș edin ț a ordinar ă din...
Citeste mai multe...
* copiii au intrat în posesia premiilor oferite, printre care se num ă r ă biciclete, role, skateboard-uri, juc ă rii ș i torturi * lucr ă rile câ ș tig ă toare vor fi reunite în cadrul unei expozi ț ii * primarul Marian Dragomir, pre ș edintele CJ Francisk Chiriac, europarlamentarul PSD Mihai...
Citeste mai multe...
* în urma juriz ă rii concursului organizat de Asocia ț ia “Pentru Adev ă r” ș i cotidianul “Obiectiv”, s-au acordat 9 premii, 8 premii speciale ș i 9 men ț iuni speciale * biciclete, role, skateboard-uri, mobilier pentru copii, juc ă rii ș i dulciuri, acestea sunt premiile oferite de organizatori...
Citeste mai multe...
* copiii între 8 și 14 ani se pot înscrie în concurs cu reportaje sau interviuri scrise, audio sau video până pe 7 iunie, inclusiv * concursul ”Vreau să devin reporter” este organizat de Biblioteca Județeană Perioada de înscriere în Concursul ”Vreau să devin reporter” s-a prelungit! Până pe 7 iunie...
Citeste mai multe...
* elevii de gimnaziu Elis Chesaru (clasa a VII-a) ș i Cristian Soiu (clasa a VIII-a) au reprezentat echipa de robotic ă “Helix” a Bibliotecii Jude ț ene ș i au concurat cu echipe de studen ț i de la Facultatea de Automatic ă , Calculatoare, Inginerie Electric ă ș i Electronic ă din cadrul Universit...
Citeste mai multe...
* concursul este unul cu premii ș i se adreseaz ă copiilor cu vârste între 3 ș i 14 ani * între 12 ș i 30 mai pute ț i trimite desenele pe adresa de email contact@asociatiapentruadevar.ro , iar câ ș tig ă torii vor fi anun ț a ț i pe 1 iunie * biciclete, role sau skateboard-uri sunt doar câteva...
Citeste mai multe...

Pagini