Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* prefectul Judeţului Brăila, Nicuşor Ciocan, a precizat că deşi primul centru de vaccinare de tip drive-trhu ar fi trebuit să înceapă să funcţioneze în weekendul 21-23 mai, au apărut unele probleme * potrivit acestuia, primăria Comunei Chiscani, de care ţine mall-ul, nu s-a grăbit să încheie...
Citeste mai multe...
* prefectul Nicu ș or Ciocan a anun ț at, ieri, c ă în cadrul Comitetului Jude ț ean pentru Situa ț ii de Urgen ț ă (CJSU) Br ă ila s-a luat decizia înfiin ț ă rii a cel pu ț in patru centre de vaccinare drive-thru * acestea vor fi organizate în parc ă rile supermarketurilor din ora ș , inclusiv la...
Citeste mai multe...
* liberalii br ă ileni au vorbit recent despre anularea anumitor restric ț ii dup ă 1 iunie, în cazul în care situa ț ia epidemiologic ă ș i campania de vaccinare vor decurge conform a ș tept ă rilor * în momentul de fa ț ă , în Br ă ila, nici 10% din popula ț ie nu s-a vaccinat împotriva Covid-19...
Citeste mai multe...
* cu două zile înainte de marea sărbătoare a Bunei Vestiri, ÎPS Casian al Dunării de Jos a avut o convorbire duhovnicească, online, cu soțiile preoților din eparhie * preotesele au primit arhierești binecuvântări și mulțumiri pentru activitatea desfășurată, 70 dintre acestea fiind medici și...
Citeste mai multe...
* Premierul Florin Cî ț u a spus c ă nu este de acord cu introducerea de excep ț ii pentru anumite profesii, precum cadrele didactice sau medicii, în proiectul de lege privind interzicerea cumulului pensie-salariu în sistemul de stat, informeaz ă Agerpres. „Am văzut proiectul, sunt câteva lucruri...
Citeste mai multe...
* un concurs de recrutare este în desfăşurare în această perioadă, mare parte a posturilor devenind vacante după pensionarea mai multor angajaţi Serviciul Public de Asistenţă Medicală şi Administrare a Creşelor Brăila (SPAMAC), aflat în subordinea Primăriei Brăila, are nevoie de medici şi asistenţi...
Citeste mai multe...

Pagini