Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Cursuri de recuperare a materiei pentru 3.000 de elevi brăileni

* orele remediale încep pe 8 martie și fac parte din Programul național de tip pilot ”Școala după școală” * cursurile se vor derula în format fizic, cu grupe de 8-16 elevi, timp de o oră pe zi, 20 de zile pe lună * în program s-au înscris elevii care au rămas în urmă cu materia pentru că nu au putut participa la orele online, elevii care au rămas corigenți sau cu situația neîncheiată pe semestrul I sau elevi care au înregistrat un regres pe parcursul acestui an școlar

 

Peste 3.000 de elevi brăileni vor începe de astăzi, luni, 8 martie, cursuri remediale de recuperare a materiei. Totul face parte din Programul pilot ”Școala după școală” al Ministerului Educației, finanțat din fonduri europene. Scopul principal este organizarea, în școlile cu clase de învățământ primar și gimnazial, de activități remediale, în vederea acordării de sprijin elevilor pentru formarea competențelor specifice, sporirea șanselor de succes școlar și de acces la niveluri superioare de educație și diminuarea riscului de părăsire timpurie a școlii.

”Vreau să vă spun că am avut un real succes cu acest program Școală după școală. În program sunt înscriși 3.012 copiii care fie nu au avut conexiune la internet, fie nu au avut dispozitivele necesare, fie au rămas corigenți sau cu situația neîncheiată. De asemenea, cadrele didactice au identificat în timpul activităților didactice elevi care au înregistrat un regres, inclusiv la ultimele testări inițiale date în semestrul doi, acești copiii fiind inclusiși și ei în program. În mare parte copiii sunt din zona rurală, din medii defavorizate sau copiii care aparțin grupurilor vulnerabile”, ne-a declarat prof. Cătălin Canciu, inspectorul școlar general.

Cursurile remediale vor fi organizate în fiecare unitate de învățământ în care există cel puțin o grupă de elevi cu o medie de 12 elevi/grupă și se vor desfășura 20 de ore de activități remediale/lună/elev, cu prezență fizică în clasă. Elevii care provin din unități de învățământ care nu organizează activități de educație remedială pot participa la aceste activități în cadrul altor școli decât cele în care sunt înmatriculați.

”Aceste cursuri se organizează în orice școală care a avut cel puțin o grupă, dar noi am hotărât astăzi (n.r. – vineri) în Consiliul de Administrație să putem coborî până la 8 copii și să ne putem ridica până la 16. Spre exemplu, sunt școli în care avem un singur copil sau doi copii și trebuie să îi ducem într-o școală unde deja sunt 12 copii. Vom face cât mai suple grupele, dacă finanțarea ne permite acest lucru. Programul va dura circa patru luni, adică până la finalul anului școlar. Ceea ce este foarte important de reținut este că și dacă în luna mai identificăm un copil care a rămas în urmă cu materia el poate parcuge acest program. Este un program care se updatează în permanență și oricare copil, dacă își dorește, beneficiază de aceste activități remediale. Și mai există o specificație foarte importantă că altfel ar fi un nonsens: nu  fac activități remediale online ca să repar alte activități online. Prin urmare, indiferent de scenariu, elevii vor desfășura fizic aceste activități”, a mai spus inspectorul școlar general.

Orele remediale vor fi ținute în principal de profesorii școlii, iar acestea vor viza, cu prioritate, formarea competențelor de literație și a competențelor STEM, incluzând și activități pentru formarea comportamentelor specifice competenței „a învăța să înveți“. În situații justificate, cum ar fi necesitatea pregătirii elevilor pentru examene de corigență sau de încheiere a situației școlare sau pentru actualizarea cunoștințelor, în perspectiva deschiderii noului an școlar, activitățile remediale se pot desfășura și pe durata vacanței.

”Orele remediale se fac pentru mai multe materii, împărțite în două grupe: literație și STEM. Prin literație înțelegem interpretare, citire, analizarea unui text și poate fi, pe lângă limba română, limbile străine, istorie, geografie, socio-umane, dar și la STEM – matematică, informatică, fizică etc. În niciun caz la educație fizică”, ne-a mai declarat sursa citată anterior.

 

200 lei pe lună/copil, bani care vor ajunge la școlile unde se organizează ore remediale

Potrivit ordinului de ministru care reglementează Programul național pilot ”Școală după școală”, inspectoratele școlare repartizează bugetele corespunzătoare acordării sprijinului financiar unităților de învățământ în care vor fi organizate activitățile remediale, în funcție de numărul declarat de elevi care se încadrează în criteriile de eligibilitate.

”Pentru acoperirea costurilor organizării și participării elevilor la aceste activități, începând cu semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, se acordă unităților de învățământ care organizează Programul național pilot de tip „Școala după școală“ un sprijin financiar de 0,4 ISR/lună, exprimat în lei, per copil înscris în program, respectiv 200 lei/lună. Pentru Programul național pilot de tip „Școala după școală“, sprijinul financiar este considerat barem standard de cost per elev și este destinat exclusiv acoperirii costurilor organizării și participării copiilor la 20 de ore/elev/lună de activități de educație remedială, respectiv susținerii financiare a salariilor cadrelor didactice care sunt implicate în activitățile cu elevii, derulate în proiect”, se precizează în ordinul de ministru.

Condiția de acordare a sprijinului financiar lunar școlilor este ca elevii să participe la cele 20 de ore/lună de activități de educație remedială. În condiții excepționale, un elev poate să absenteze lunar cel mult 5 ore de la activitățile remediale. Absențele înregistrate din motive medicale nu conduc la diminuarea sprijinului financiar.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii