Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* conform anun ț ului din SICAP, compania trebuie s ă livreze dispozitivele în maximum 15 zile de la data semn ă rii contractului La două luni și jumătate de la începerea școlii, elevii brăileni care nu au mijloacele necesare pentru participarea la orele online vor primi tabletele promise de Guvern...
Citeste mai multe...
* un br ă ilean sosit în urm ă cu câteva s ă pt ă mâni din Italia sus ț ine c ă , pe aeroportul Otopeni, reprezentan ț ii Direc ț iei de S ă n ă tate Public ă (DSP) Ilfov i-au spus s ă stea în carantin ă la domiciliu 14 zile, Italia fiind o zon ă cu risc epidemiologic ridicat * al ă turi de acesta...
Citeste mai multe...
* 4.500 de br ă ileni, dintre care 4.000 de adul ț i ș i 500 de elevi, particip ă la aceast ă campanie na ț ional ă de informare derulat ă de Crucea Ro ș ie Br ă ila * timp de 4 luni, elevii vor participa la sesiuni de educa ț ie pentru s ă n ă tate ș i suport emo ț ional, iar adul ț ii, în special...
Citeste mai multe...
* aceasta este solu ț ia g ă sit ă de Spitalul Jude ț ean de Urgen ț ă (SJU) Br ă ila pentru a îmbun ă t ă ț i comunicarea dintre personalul medical ș i apar ț in ă tori * pentru fiecare corp Covid-19 – Boli Infec ț ioase, Sec ț ia E ș i Spitalul 3 – exist ă numere pentru telefon fix ș i mobil * în...
Citeste mai multe...
* grație unei finanțări obținute în urma unui concurs de proiecte, Asociația S.O.S. Autism Brăila în parteneriat cu Asociația Down Botez Vlad Sergiu Brăila vor desfășura ore de mișcare alături de voluntari și vor oferi consultanță de specialitate privind terapii specifice și nutriție pentru copiii...
Citeste mai multe...
• mai multe de mămici din Brăila, reunite în Grupul de Iniţiativă Locală “Creionăm Viitorul”, împreună cu cadrele de la Grădiniţa nr. 37 “Dumbrava Minunată”, au găsit o variantă inedită de a le oferi copiilor şansa la o educaţie de calitate chiar şi pe timp de pandemie • prin proiectul “Prietenii...
Citeste mai multe...
• MOL România anunţă că finanţează cu 400.000 lei proiecte de terapie emoţională şi intervenţie psihosocială adresate acestor copiii • suma maximă care poate fi accesată pentru finanţarea unui proiect este de 25.000 de lei • ONG-urile interesate pot formula online o solicitare de finanţare până la...
Citeste mai multe...

Pagini