Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* evenimentul a avut loc s ă pt ă mâna trecut ă , la Teatrul “Maria Filotii” * ș ase liceeni au dovedit c ă st ă pânesc cel mai bine no ț iunile de cultur ă general ă , câ ș tigând premiile oferite de organizatori Forumul Tinerilor Brăila a organizat săptămâna trecută cea de-a patra ediție a...
Citeste mai multe...
* consilierii municipali au aprobat, recent, un proiect privind cuantumul unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecven ț ă din unit ă ț ile de înv ă ț ă mânt preuniversitar de stat, pe anul acesta * totodat ă , au stabilit num ă rul acestora la maxim 9.354 de burse Membrii Consiliului Local...
Citeste mai multe...
* copiii cu vârste între 8 ș i 14 ani sunt invita ț i s ă participe la Concursul Na ț ional ”Vreau s ă devin reporter” * v ă pute ț i înscrie în competi ț ie cu reportaje sau interviuri audio, video sau scrise * materialele se pot trimite pân ă pe 28 mai Biblioteca Județeană ”Panait Istrati” Brăila...
Citeste mai multe...
* elevii vor reveni la ș coal ă din 5 mai, cu excep ț ia celor din clasele terminale, care se vor întoarce la ore din 10 mai, a declarat, luni, ministrul Educa ț iei, Sorin Cîmpeanu "Elevii vor reveni la școală în data de 5 mai. Este vorba despre toți elevii, cu excepția celor din clasele terminale...
Citeste mai multe...
* este vorba despre Mihnea Ș tefan Brebenel (stânga) ș i David Constantin (dreapta), cei doi fiind elevi în clasa a VII-a ș i colegi, iar de preg ă tirea lor s-a ocupat profesorul Cristian Toncea * Mihnea a ob ț inut medalia de argint, iar David medalia de bronz O nouă performanță în pandemie a...
Citeste mai multe...
* sâmb ă t ă ș i duminic ă , un grup de opt tineri din Br ă ila v ă invit ă s ă v ă al ă tura ț i unei campanii de ecologizare pe Falez ă ș i Parcul Monument * toate dozele de aluminiu adunate vor fi duse la un centru de colectare, iar banii ob ț inu ț i vor fi dona ț i unei cauze umanitare Opt...
Citeste mai multe...

Pagini